Документи

Европейски доклад за актуалното състояние на социалните и  гражданските компетентности и  осъзнатост на ценностите 2020
Report
Bulgaria
Report
Spain
Report
Belgium
Report
France
Report
Italy
Report
Romania
European Report 2021

#RainBowErasmusPlus

Положителни
ценности

_MG_6211.png

Проектът RAIN.BOW се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия по програма Еразъм + (реф. No 612131-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, които отразяват гледните точки само на авторите и от Комисията не може да се търси отговорност за възможната употреба на информацията, съдържаща се в сайта.