top of page
BOMBE A COLORI grande 2.jpg

ДЪЖД

.ЛЪК

РAISE

АПРОТИВ
азНЕТОЛЕРАНТНОСТ.
ндУ
бХРИБЕТА
ОN THE
УEB

ПАРТНЬОРИ

Logo AFP horizontal.jpg

Асоциация за професионално обучение към Патроната Сан Винченцо, Италия

 

Асоциация за професионално обучение към Патроната Сан Винченцо (АПО Сан Винченцо) е основана през 1956 г. с цел да формира професионални и технически компетентности и умения у млади хора, намиращи се в икономически и социални затруднения.

 

Асоциацията разглежда продължаващото образование като основен и стратегически ресурс за социално и икономическо развитие на компаниите и винаги търси нови методи на обучение.

 

Трите офиса на асоциацията - в Бергамо, Клузоне и Ендине - са признати от местните власти на Регион Ломбардия и участват в регионалните проекти за професионално обучение и учене през целия живот.

kathondvla_logo2.jpg

Католическо образование Фландрия

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Католическо образование Фландрия) е създадена през 1952 г. Това е мрежова организация, която обединява бордовете на католическите образователни институции (училища, центрове, интернати, колежи и университети). Католическо образование Фландрия е натоваренa с развитието на педагогическата визия за католическото образование, както и със задачата за управление и развитие на своите членове, които тя представлява пред правителството, Църквата и обществото.
 

Ligue de l_enseignement.jpg

Образователна лига, Франция

 

Образователната лига (La Ligue de l’enseignement) е една от най-старите организации във Франция в областта на неформалното образование. Основана през 1866 г., тя има за цел да гарантира достъп до образование за всички, независимо от тяхната възраст, социален и етнически произход. Освен това насърчава светското общество, солидарността между гражданите и активното гражданство. La Ligue de l’enseignement е мрежа, която събира над 25 000 асоциации в 102 ведомствени и 22 регионални федерации с обща цел да обучават отговорни граждани, които да изпълняват задълженията си, да използват пълноценно правата си и да бъдат активни в обществото. Тези сдружения също работят колективно срещу всички неравенства и насърчават приобщаването, за да изградят по-справедливо и по-независимо общество.

 

Федерациите на Лигата и техните организации-членове извършват дейности в областта на образованието и ученето през целия живот, културата и медиите, социалната работа в полза на хората в неравностойно положение, развлекателно-образователните дейности, околната среда и устойчивото развитие, международната солидарност и други.

CEPS logo.png

CEPS Социални Проекти, Испания

 

CEPS Социални проекти е асоциация с нестопанска цел, основана през 1994 г., в която работят професионалисти, реализиращи проекти на каталунска и испанска територия, в сътрудничество с Латинска Америка и Европа. Мисията на организацията е да улесни достъпа на хората до социалния и културния капитал на една общност чрез овластяване, насърчаване на сближаването, социалното включване и борбата срещу социалните неравенства. За да постигне това, CEPS Социални проекти дефинира своята рамка за намеса и управление (обучение, образование, общност, международни проекти) в модел, базиран на ясен баланс между ефективност и иновации.

CEPS Социални проекти отговаря за управлението и изпълнението на социално-образователни дейности за деца, младежи и възрастни, допълнително обучение за професионалисти, и иновативни изследвания и разработки в нови проекти и практики.

 

ccta-logo-text-curves_negative.png

Сдружение “Център за творческо обучение”

 

Сдружение “Център за творческо обучение” (CЦТО) е организация с нестопанска цел, създадена да работи за промяна в областта на образованието и обучението. Дейностите на CЦТО са фокусирани върху ученето през целия живот и младежките дейности.

 

Центърът е партньор за България на Space Camp Turkey – младежки STEAM лагер, който всяка година привлича стотици тийнейджъри от европейски и азиатски страни с интензивна програма в областта на науките, технологиите и екипната работа. На национално ниво CЦТО организира научни лагери за млади хора, които предлагат програма с разнообразни теми за всяка сесия.

 

 Много проекти, инициирани и реализирани от CЦТО, са насочени към нуждите на младите хора от пълноценно образование и придобиване на знания и умения за 21-ви век.

 

Отговаряйки на квалификационните нужди на учителите, CЦТО предоставя краткосрочни курсове за обучение без откъсване от работа по програми, одобрени от българското Министерство на образованието и науката, предназначени да подкрепят учителите и да развиват уменията им спрямо най-актуалните иновации и методи в класната стая. 

 

Процедурите за обучение на CЦТО са сертифицирани по ISO 9001:2015.

 

Центърът е член на Българската коалиция за медийна грамотност – неформално партньорство, сформирано през 2017 г. от 16 организации на гражданското общество. Коалицията е създадена с цел подпомагане на медийната грамотност и критичното мислене в българските училища, започвайки от началния училищен етап.

 

CЦТО работи активно в реализирането на образователни проекти, финансирани от програми на ЕС, национални и международни донори и фондове.

 

Основният офис на Центъра е в София, с регионални офиси в Пловдив и Варна.

UVT_Logo.jpg

Университет на Валахия в град Търговище, Румъния

 

Университета на Валахия в Румъния е държавен университет, основан през 1992 г. в отговор на обективните нужди от развитие на румънското висше образование - необходимост от децентрализация на големите университетски центрове, но също и наличие на ценен човешки потенциал, стари културни и исторически традиции в регион Дъмбовица. Днес структурата на университета включва 10 факултета и 3 катедри, които предлагат 34 бакалавърски специализации (курсове от 3 или 4 години), 34 магистърски програми (курсове от 1-2 години), 6 докторски направления, както и квалификационни обучения на учители и курсове за дистанционно учене и учене през целия живот. Към момента около 7000 студенти посещават всички форми на обучение под ръководството на около 300 преподаватели, организирани в 19 учебни отдела.

Logo CNOSFAP_Pantone 2728 C DEFINITIVO_P

Федерация CNOS-FAP, Национален център на салезианските институции, Италия

 

Федерацията CNOS-FAP, Национален център на салезианските институции е италианска асоциация, основана през 1977 г. Тя координира италианските салезиански центрове за професионално обучение, които предоставят обществена услуга в професионалното ориентиране, първоначално, висше и непрекъснато професионално образование и обучение по образователната методика на св. Джовани Боско. Това е организация с нестопанска цел, която представлява в Италия ангажимента на салезианците към предоставянето на услуги и програми за професионално обучение, особено насочени към маргинализирани младежи. На национално ниво Федерацията CNOS-FAP работи в 16 италиански региона с 60 центъра, координирани от Националния офис, активен чрез:

 

- Предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране на младежи и възрастни.

 

- Планиране и провеждане на курсове и модули в различни области, в контекста на  начално и висше професионално образование и обучение и образование на възрастни.

 

- Проектиране и прилагане на пътища за непрекъснато професионално обучение, съобразени с нуждите на индустриите и на участниците от частния сектор, изграждане на партньорства с тях на международно ниво.

 

В днешно време CNOS-FAP е на разположение да даде възможност за професионално обучение на младежи и възрастни в много сектори на следните професионални области:

 

- Индустриално инженерство

 

- Граждански и промишлени електрически и автоматизирани системи

 

- Основни и усъвършенствани информационни технологии

 

- Администрация

 

- Графичен дизайн и мултимедия

 

- Хотелиерство 

 

- Автомобилна механика

 

- Енергетика

_MG_6211.png
bottom of page