top of page

Европейски запас от ценности

Ресурсите, насочени към изграждане на европейски ценности ще бъдат един от инструментите, които ще се използват за постигане на целите от проекта. 

Тук ще се съхраняват всички материали, инструменти и продукти.

В Ресурси ще бъдат споделени насоки изготвени от експерти, в които ще бъдат обяснени и описани методическата рамка и програмите за обучение на учителите и учениците.

език

Категория

Етикет

BELGIO_MG_5702.png
bottom of page