top of page

БЮЛЕТИН

Годишният доклад за 2021 г. е на разположение!
Всичко е готово за заключителната конференция на проекта RAIN.BOW
Първи бюлетин #RainbowErasmusPlus
MEGAFONO_MG_5756.png
ITALIA_MG_6086.png

Проектът Rain.Bow е основан с подкрепата на Европейската комисия.
Съдържанието и материалите му отразяват възгледите само на авторите,
и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба
които могат да бъдат направени от съдържащата се в тях информация.

Код на проекта: 612131-EPP-1-2019-1-IT-EP-PKA3-IPI-SOC-IN

bottom of page