top of page

Документи

RAINBOW Препоръка за политика
Европейски доклад 2023
Европейски доклад 2022
Европейски доклад 2021
Европейски доклад за актуалното състояние на социалните и  гражданските компетентности и  осъзнатост на ценностите 2020
Доклад България (на английски)
Доклад Испания (на английски)
Доклад Белгия (на английски)
Доклад Франция (на английски)
Доклад Италия (на английски)
Доклад Румъния (на английски)
Rainbow Методологична рамка (D2.4)
Препоръки на учители за внедряване (D5.3)

#RainBowErasmusPlus

Положителни
ценности

_MG_6211.png
IMG_6110.jpg

Проектът RAIN.BOW се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия по програма Еразъм + (реф. No 612131-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, които отразяват гледните точки само на авторите и от Комисията не може да се търси отговорност за възможната употреба на информацията, съдържаща се в сайта.

bottom of page