top of page

Проектът

Проектът RAIN.BOW има за цел насърчаване на социалното включване и изграждане на положителни ценности чрез въвеждане на методи от сферата на неформалното образование в училищната практика.

 

Проектът ще даде принос в областта на медийната грамотност, за повишаване на гражданското съзнание на учителите и учениците, и за тяхното информиране относно речта на омразата.

 

Позитивните отношения между ученици и учители са най-важният фактор, който помага на младежите да успеят в своя образователен път и да им гарантира истинско социално включване.

В тази посока проектът ще разработи ресурси на различни езици за развиване и насърчаване на приобщаващи ценности.

 

Проект се осъществява с обединените усилия  на 7 партньори от 6 различни държави. Той ще се реализира между януари 2020 г. и февруари 2023 г.

 

Проектът RAIN.BOW ще създаде:

- база данни с образователни ресурси, включително методика за обучение, както за ученици, така и за учители;

- кампания за популяризиране на европейските приобщаващи ценности за младежи, реализирана от младежи;

- дейности и семинари в различни страни и градове;

- младежки лагер за европейски ценности за насърчаване на приобщаването и културното разнообразие, уважението и споделянето между ученици от различни националности, религии и произход.

RAISE AGAINST INTOLERANCE.NEW BRIDGES ON THE WEB

#RainBowErasmusPlus

_MG_6211.png

ПОЛОЖИТЕЛЕН СТОЙНОСТИ

Проектът RAIN.BOW се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия по програма Еразъм + (реф. No 612131-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, които отразяват гледните точки само на авторите и от Комисията не може да се търси отговорност за възможната употреба на информацията, съдържаща се в сайта.

bottom of page