top of page

Учители

Попълни въпросника

Учителите са както обучители, така и образователен пример за младежите. Повишаването на професионалната им квалификация в сферата на медийната грамотност ще им даде инструменти за идентифициране на езика на омразата и за  подкрепа на положителната промяна.

Вярваме, че за насърчаване на приобщаващото образование и на общите ценности трябва да включим пряко младите хора и учителите в разработването на нови методи и образователни инструменти.

 

Възрастните изграждат позитивна връзка с младежите не като им казват „Направи го, както ти казвам!“, а „Направи го с мен!“. Образованието трябва да се фокусира върху потенциала на младите хора и да създава условия за пълноценното им развитие.

Европейски доклад за актуалното състояние на социалните и  гражданските компетентности и  осъзнатост на ценностите 2020

#RainBowErasmusPlus

Положителни ценности

_MG_6197.png

СВЪРЗАНИ СРЕЩУ НЕТОЛЕРАНТНОСТТА. ВИРТУАЛНИ МОСТОВЕ В МРЕЖАТА

Все още няма публикувани публикации на този език
Очаквайте новини...
bottom of page