Ученици

Попълни въпросника

Учениците са главните герои на проекта  RAIN.BOW.

Попълнете въпросника и ни позволете да чуем вашето мнение!


 

За целите на Регламент ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ан Европа от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни,

и отменяйки директива 95/46/ЕС (Общ регламент за защита на данните), ви информираме, че личните данни, попълнени в анкетата, ще бъдат третирани и използвани за изследването съгласно регламента.


 

Анкетата е анонимна. Събраните данни ще бъдат използвани съгласно политиката за поверителност.

#RainBowErasmusPlus

_MG_6183.png

POSITIVE VALUES

_MG_6197.png