top of page

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ  Ресурси

Ресурсите, насочени към изграждане на европейски ценности ще бъдат един от инструментите, които ще се използват за постигане на целите от проекта. 

Тук ще се съхраняват всички материали, инструменти и продукти.

В Ресурси ще бъдат споделени насоки изготвени от експерти, в които ще бъдат обяснени и описани методическата рамка и програмите за обучение на учителите и учениците.

език

СВЪРЗАНИ СРЕЩУ НЕТОЛЕРАНТНОСТТА. ВИРТУАЛНИ МОСТОВЕ В МРЕЖАТА

#RainBowErasmusPlus

_MG_6135.png
bottom of page