top of page
 • rainboweurope20

Дигитален отпечатък

Заглавие на урока

Дигитален отпечатък


Целева група

14 – 16+ (няма горна възрастова граница; тази дейност може да се изпълнява и с възрастни)


Времетраене

45 минути без удълженията (от въведение до стъпка 4 и заключение); 90 - 120 минути с някои удължения; Допълненията могат да се използват за домашни задачи, като допълнителни уроци или като част от мултидисциплинарен (междупредметен) проект.


Среда

В затворено пространство. Препоръчваме дейността да се провежда в малки групи – за да се даде възможност за дискусии и обмен на мнения. По избор на учителя, всички групи могат да бъдат ангажирани в един и същи вид дейност или учителят може да възложи различни задачи на групите (използвайки допълненията като вдъхновение). Тази дейност (вкл. допълненията) може да се изпълнява индивидуално.


Очаквани резултати

Учениците ще помислят за действията, които предприемат онлайн, и ще създадат визуална картина на своя цифров отпечатък. Те ще разберат, че действията им онлайн не са изцяло лични и винаги трябва да са наясно какво правят онлайн и как го правят. До края на урока учениците ще:

 1. Разберат какво е цифров отпечатък и как може да се използва от други

 2. Разберат начини за оформяне на своя цифров отпечатък

 3. Научават и използват термини и концепции като: цифров отпечатък, бисквитки, метаданни

 4. Взимат информирани решения относно информацията, която споделят онлайн.

Включени теми и предметни области

ИКТ, гражданско образование, математика, технологии, езици, изкуства


Описание на метода

-


Инструменти / Материали / Ресурси

Компютър с достъп до интернет (за всеки ученик или за екип); Дейността може да се реализира индивидуално или в малки групи; някои от стъпките могат да бъдат изпълнени с химикал и хартия вместо на компютър.


Подробно описание на активностите

Въведение (5 минути.) Всеки път, когато сте онлайн, оставяте след себе си данни или информация за себе си. Онлайн информацията за вас, която съществува в резултат на вашата дейност в интернет, се нарича дигитален отпечатък. Понякога сте наясно с данните, които оставяте след себе си - например,когато попълвате формуляр, направите покупка, публикувате коментар или качвате снимка. Друг път не е очевидно, че допринасяте за цифровия си отпечатък. Може да не знаете, че оставяте данни след себе си, когато сърфирате в интернет, или че местоположението ви може да е вградено в снимките, които публикувате. Важно е да сте наясно с всички данни, които създавате в интернет, за да можете да решите дали искате да ги споделите или не. Хората може да разгледат цифровия ви отпечатък, за да научат повече за вас, като потенциални работодатели, компании, които биха искали да купите техния продукт, и дори престъпници. Например потенциалните работодатели могат да видят информация за вас в акаунтите ви в социалните медии или дори в акаунтите на вашите приятели. Или компаниите могат да видят вашата хронология на търсене или покупки. Те могат да използват тези данни, за да изградят мнение за вас, да направят предположения относно вашите харесвания и нехаресвания и да се опитат да ви продадат неща. Етап 1 (10 мин.) Съберете се с вашата работна група. Помислете и обсъдете многото неща, които хората правят онлайн, които могат да оставят след себе си данни. Например: играене на игри, изпращане на имейли, разговори с приятели, четене на новини, търсене на информация за домашно, гледане на видеоклипове, изтегляне на приложения, четене на книги и т.н. След като сте обсъдили няколко идеи с вашата група, създайте списък. Всеки член на групата трябва да добави поне три начина, които хората правят в интернет. Запишете действията в колона. Можете да направите това на списък на хартиен носител или в електронна таблица (файл на Excel, електронна таблица на Google). Стъпка 2 (10 мин.) Помислете за по-малко очевидни начини, по които бихте могли да оставите цифрови отпечатъци. Ето няколко примера: Когато сърфирате в интернет, на сайтовете се инсталират бисквитки, които проследяват какво гледате. Бисквитката е съобщение, което се изпраща на уеб браузър от уеб сървър. Той идентифицира потребител и позволява на бизнеса да подготви персонализирана уеб страница или да съхранява информация за вас. Бисквитките ви спестяват време при зареждане на уеб страници, които посещавате често. Но те също така оставят доказателства за сайтовете, които сте посещавали и колко често, което може да помогне на хората да формират профил или да направят предположения за вас. Геолокация също може да добави към вашия цифров отпечатък. Ако приложение или уебсайт използва геолокация, то записва точното местоположение на вашия компютър или мобилно устройство. Геолокацията ви позволява да: получавате упътвания, да намирате и да се срещате с хора, които са наблизо, да проследявате колко сте изминали или да играете игри, които включват местоположения. Но снимките, маркирани с вашето местоположение, също могат да покажат на някого къде живеете или да кажат на крадец, че не сте у дома. Вие също добавяте към вашия цифров отпечатък с метаданни. Метаданните са текст, който е написан и добавен към уеб страници, изображения и файлове, така че компютърните системи и търсачките да могат лесно да го намерят и споделят. Например, когато направите снимка и я публикувате онлайн, изображението може да съдържа метаданни за това къде е направена снимката, кой я е направил и кога е направена. Търсачките четат метаданните на уеб страници и изображения и предоставят резултати, свързани с вашето търсене. Метаданните могат да накарат търсачките да работят по-добре и по-бързо. Но, също така, добавят към вашия цифров отпечатък. Други хора също могат да добавят към вашия цифров отпечатък, като например приятел или член на семейството ви отбележи в публикация или коментар. Има много начини, по които цифровият ви отпечатък може да се увеличи, дори когато не знаете, че оставяте информация след себе си. Всеки член на екипа трябва да помисли за по-малко очевидните начини за оставяне на цифрови отпечатъци и да добави поне един елемент към списъка. Стъпка 3 (10 мин.) Сега, когато вашият списък с дейности е готов, добавете още колони към него – за всеки член на групата и наименувайте колоните. Прочетете списъка и ако действието е нещо, което сте направили или може да направите онлайн, поставете X в този ред на вашата колона. След като сте маркирали всички неща, които правите онлайн, оцветете с цветен молив всички редове във вашата колона, които съдържат X.Това е вашият цифров отпечатък.Ако работите в електронна таблица,добавете условно форматиране към колоните, за да можете ясно да видите вашите онлайн дейности. Условното форматиране променя цвета на клетките на електронната таблица, ако отговарят на определени условия, като например съдържат определена дума или число. (Можете да се консултирате с меню Помощ на вашето приложение за електронна таблица за информация как да приложите условно форматиране). Стъпка 4 (10 мин.) Прегледайте резултатите от предишните стъпки. Сравнете отпечатъците с вашата група и обсъдете:Кои са някои от нещата, които всички правите онлайн? Какви данни остават, когато правите тези неща? Помислете за цифровия си отпечатък като цяло.Ако всичко, което някой знае за вас, са данните в цифровия ви отпечатък, какво впечатление ще има този човек за вас? Много хора може да гледат части от вашия цифров отпечатък. Например вашите учители, служители по приема в колеж, работодатели или дори престъпници може да разгледат вашата онлайн дейност, за да научат повече за вас. Може да искате да положите усилия да създадете по-малък цифров отпечатък и предприемайте по-малко действия онлайн. Или може да искате да добавите повече информация към вашия цифров отпечатък, за да можете да споделяте неща, които искате хората да знаят за вас. Например, можете да оформите цифровия си отпечатък по положителен начин като създадете блог или уебсайт, който показва вашата работа и интереси. Споделянето на този вид информация помага на хората да разберат кой сте, какво ви интересува и какво сте постигнали. Обобщение Всеки, който използва интернет, има цифров отпечатък. Има много онлайн ресурси, които могат да ви помогнат да научите как да намалите цифровия си отпечатък и да ограничите количеството информация, която споделяте онлайн, или да подобрите онлайн присъствието си. Като рисувате картина на цифровия си отпечатък, вие сте наясно с информацията, която оставяте след себе си, кой я събира и защо, и можете да вземате информирани решения относно информацията, която споделяте онлайн. Допълнение: Какво казва вашият цифров отпечатък за вас (15 мин.) Всеки, който използва интернет, има дигитален отпечатък, но е важно да помислим какво впечатление оставя някой на другите чрез своята онлайн дейност. Като се имат предвид резултатите от предишните стъпки, всеки ученик трябва да провери своите онлайн дейности и да отговори на въпроса: Каква картина може да нарисува някой за мен въз основа на всички дейности в моя списък? Учениците трябва да напишат коментар и да опишат какво впечатление може да създаде някой за него/нея въз основа на онлайн действията и информацията, която тези действия оставят след себе си. или Този текст може да бъде оформен като описание от нечия друга гледна точка:Какво може да предположи някой, гледайки този цифров отпечатък? или Текстът може да се съсредоточи върху едно действие или върху няколко действия: какви публикации той/тя харесва онлайн; какви видеоклипове гледа; кои теми коментари и т.н. Допълнение: Оформете цифровия си отпечатък (15+ мин.) Учениците трябва да обмислят действията си онлайн. Ако единственото впечатление, което някой има, е да изгради впечатлението си въз основа на тези действия, какво биха си помислили? Те трябва да мислят за впечатлението, което биха искали хората да имат за тях. Какви действия биха могли да предприемат, за да създадат на хората това впечатление? Усилията на учениците могат да се съсредоточат върху:

 • Какви коментари публикуват в социалните медии; тези коментари положителни и повдигащи ли са? Или биха накарали някого да се чувства неудобно или нещастен?

 • Казали ли са нещо онлайн, което не биха казали лично?

 • Какво биха могли да направят: да премахнат тези коментари, да бъдат по-внимателни към публикациите и коментарите оттук нататък...

Учениците трябва да помислят и да изброят нещата, които могат да направят онлайн, за да оформят своя дигитален отпечатък по положителен начин. Например, стартиране на блог с есета или стихотворения, публикуване на снимки или графични дизайни, създаване на онлайн портфолио. Дайте на учениците няколко минути да обмислят:Как мога да направя цифровия си отпечатък по-положителен?Помолете ги да добавят поне три неща, които могат да направят, за да проектират по-положителен образ. Като дейности по дългосрочен проект, учениците могат да работят върху личен блог, портфолио или друга медия за себеизразяване. Допълнение: Създаване на плакат с дигитален отпечатък (15+ мин.) Тази дейност може да се извърши с недигитални инструменти (рисуване, създаване на колаж или друго) или с цифрово приложение (като Google Рисунки или друго). Дейността може да се реализира като отделен урок по изкуства, особено ако се разшири с информация за композицията на елементите на плаката, ролята на шрифтовете, цветовете, картините, иконите и др.; проблемите с политиката на интелектуалната сонственост на изображенията и друга информация, която е достъпна онлайн. Помолете учениците да направят плакат, за да насърчат другите да изследват и управляват собствените си цифрови отпечатъци. Някои инструкции към учениците:

 • създайте заглавие за плаката; използвайте нещо, което ще привлече вниманието на хората (изберете шрифт, изберете размер на текста, променете цвета…);

 • обмислете поне три съвета, които бихте дали на някого относно управлението на техния дигитален отпечатък: накарайте хората да мислят за последствията от своя дигитален отпечатък или ги насърчете да разпространяват позитивност, когато са в интернет;

 • положителни послания за плаката: Създайте онлайн портфолио с вашата работа или премахнете етикета от съмнителни снимки или не публикувайте нищо онлайн, което не бихте казали на глас;

 • форматирайте текста, за да се откроява на плаката (променете стила на шрифта, за да отразява тона на съобщението);

 • добавяне на изображения/икони за визуален интерес (уверете се, че имате право да използвате избраните от вас изображения/икони);

 • запазете / изтеглете своя плакат като PDF файл (Portable Document Format).

Допълнение: Добавете тежест към елементите на вашия цифров отпечатък (15 мин.) Не всички онлайн действия имат еднакво въздействие. Някои от данните, които хората оставят след себе си, са по-лични - и потенциално опасни - от други, като например вашата банкова информация. Някои данни може да изглеждат безобидни сега, но човек може да не иска някой да ги открие след две, пет или десет години. Например, ако някой говори често онлайн за видеоигри с приятели, той/тя може да не иска служителите по приема в колежа или потенциалните работодатели да виждат тези чатове в бъдеще. Това разширение има за цел да оцени въздействието на онлайн действията и да им придаде тежест. Тежестта се отнася за размер или последствия от въздействието на всяка дейност. Може ли да бъде вредно професионално, финансово или по друг начин, ако някой получи достъп до данните? Ще ме смути ли информацията, ако някой я види в бъдеще, като служител по приема в колеж или потенциален работодател? Няма правилни или грешни тежести. Учениците трябва сами да преценят каква тежест да дадат на дейностите в техния списък и да определят тежест между едно и пет на всяка онлайн дейност. Тежестта ще зависи от очакваното въздействие, което тези дейности могат да имат сега и в бъдеще. Това ще помогне да се контролира цифровият отпечатък. Прилагането на условно форматиране в цифрова електронна таблица може да очертае потенциално по-опасни онлайн поведения и може да подпомогне смислена дискусия. Допълнение: Проучете начини за намаляване на цифровия ви отпечатък (15+ мин.,това разширение може да се извърши най-добре в цифров формат) Помолете учениците да създадат нов празен цифров файл документ. След това ги посъветвайте да отидат онлайн и да намерят идеи как да намалят цифровия си отпечатък. Те трябва да прочетат предложените действия и да ги обмислят. Когато намерят съвет или насока, които смятат за полезни, те трябва да ги добавят към празния документ, като напишат кратки бележки със свои думи. Те трябва да добавят връзка към уебсайта- източник, за да следят къде е публикувана информацията, като напишат думата Източник след всеки съвет и копиране на URL адреса на уебсайта. Всеки ученик трябва да добави поне 2-3 нови съвета и техните източници от това изследване. Помолете учениците да добавят точки, за да направят документа си по-лесен за четене. Тази дейност може да започне с индивидуално проучване и да завърши с групов кратък списък с идеи как да намалим цифровия си отпечатък. Членовете на групата ще трябва да изберат поне един съвет от всеки член на екипа. Допълнение: Представете своя идеален цифров отпечатък (15+ мин.,това разширение може да се извърши най-добре в цифров формат) Целта на това разширение е създаването на презентация с идеи за изграждане на идеален (личен) цифров отпечатък. Учениците създават нов, празен файл Презентация, наименувайте го и изберете тема. Те обмислят три неща, които искат светът да знае за тях и как биха могли да направят тези неща част от своя дигитален профил. Насоки към учениците: Помислете какво искате светът да знае за вас. Какви са вашите интереси или постижения? Какво планирате да правите в бъдеще? Помислете как можете да споделите тази информация и да я направите част от своя дигитален отпечатък; Помислете за поне 3 неща, които искате да споделите за себе си и добавете слайд за всяко от тях; опишете за всеки елемент как ще споделяте тази информация цифрово, за да оформите цифровия си отпечатък; Когато завършите презентацията си, споделете цифрова версия на слайдшоуто с приятел или я представете на класа. Презентационната част може да се направи за целия клас и може да завърши с заключителна дискусия за начините, по които човек може да оформи цифровия си отпечатък, за да бъде по-положителен и да прожектира образа, който иска да видят другите. Тази дейност може да бъде свързана с дискусия по етичните въпроси, свързани с онлайн изображението.

Обратна връзка и оценяване

Основната цел на тези уроци е да помогнат на учениците да създадат визуална картина на собствения си цифров отпечатък. Дигиталните проекти на учениците могат да бъдат оценени с помощта на РУБРИКА (Приложение 1). Друга оценка трябва да се провежда чрез подканена дискусия като клас или в групи по време и след всеки урок/удължение.


Интелектуална собственост (IPR) / Произход на дейността

Произход: Applied Digital Skills website. Тази активност може да се копира, разпространява, модифицира и използва с некомерсиална цел.

7 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

留言


bottom of page