top of page
  • rainboweurope20

Състезание по поезия за тийнейджъри


Активност / Заглавие на урока

Поетичен конкурс / рецитал за тийнейджъри


Таргет група

Възраст на учениците: 13-15 години Учениците ще работят в малки групи (3-5 ученици) в хетерогенен състав (пол, малцинства, немотивирани, мигранти...) Запазваме същите групи, формирани за предишните занятия Продължителност

2 урока по 45 минути


Учебна среда

На закрито / класна стая. Необходима е голяма стая, за да позволи на групите да работят спокойно, без да си пречат Очаквани резултати

След приключване на дейността, учениците ще:

  • научат различни стратегии за ефективна вербална комуникация

  • обърнат внимание на управлението на емоциите и ще преодолеят своите страхове и несигурност

  • прецизират езика на тялото и изражението на лицето

  • практикуват активно слушане и работа в екип


Обхванати предмети и теми

Граматика, гражданско образование - ценности, език на омразата, комуникация, работа в екип, творчество Описание на метода

Творчески проекти, драматизация / драма методи


Инструменти / Материали / Ресурси

лаптоп, достъп до интернет, проектор YouthSpeaks в Youtube: https://www.youtube.com/user/YOUTHSPEAKS


Детайлно описание на дейностите/последователност на разделите

Част 1 1. Занятието започва с дискусия за силата / ролята на словото, какво е поетчиен конкурс / рецитал; 2. Учениците гледат различни видеоклипове от фестивала Youth Speaks и Brave New Voices в Youtube: https://www.youtube.com/user/YOUTHSPEAKS (или други подходящи промери на техния роден език) 3. Учителя показва някои драма-техники и учениците правят упражнения как да увеличат максимално изразителността на гласа и на тялото си, за да изразяват и споделят своите послания пред публика. 4. Членовете на всяка група правят мозъчна атака за това как искат да комуникират и представят своя манифест публично, и записват своя план / сценарий; 5. Групите споделят своите планове с учителя и ги обсъждат Част 2 1. Групите реперират и след това изпълняват своите манифести пред останалите; получават обратна връзка и съвети от учителя и съучениците си; 2. Учениците организират изложба на манифестите си, рецитират своите лозунги и писмени текстове както са планирали. Добре е тези изпълнения да бъдат записани. (Видеозапис от смарт телефон е достатъчно добро решение).


Обратна връзка и оценяване

Наблюдение на учениците през цялото време на работата: участие в дискусиите, аргументация, писменото изразяване, активното слушане на останалите участници. Техники за наблюдение: дневник/журнал Занятието може да има конкурсен характер - да бъде формирано жури от учители или от представители на всяка група ученици; учениците могат да гласуват за най-добрия манифест и/или за най-доброто изпълнение.


Оценка на знанията

Не е налично


Права на интелектуална собственост (IPR) / Произход на активността

© 2020 Brave New Voices. All Rights Reserved (https://www.youtube.com/user/YOUTHSPEAKS https://bnv20.youthspeaks.org/ ) CC BY NC 4.0 Атрибуция: Това занятие е изготвено от CEPS PROJECTES SOCIALS в рамките на проекта RAINBOW. Занятието може да бъде копирано, споделяно, ремиксирано, трансформирано и надграждано за образователни цели. Некомерсиално разпространение.

1 преглеждане0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page