top of page
  • rainboweurope20

Напиши своя манифест!

Напиши своя манифест!Активност / Заглавие на урок

Напиши своя манифест!


Таргет група

Възраст на учениците: 13-15 год. Учениците ще работят в малки групи (3-5 ученици) в хетерогенен състав (пол, малцинства, немотивирани, мигранти...). Запазваме същите групи от Занятие 2: Разрушаване на предразсъдъци.


Продължителност

90 минути


Учебна среда

На закрито / класна стая. Необходима е голяма зала, където отделните групи да работят спокойно без да си пречат.


Очаквани резултати

След приключване на дейността, учениците ще могат да:

  • Да развият умения за критическо мислене

  • Да упражняват творческо писане и фигуративен език

  • Да са съпричастни в специфични социални ситуации и да генерират групово решение

  • Да изказват мнения и предложения

Обхванати предмети и теми

Литература, граматика, гражданско образование - ценности, език на омразата, творчество


Описание на метода

Групова дискусия, решаване на проблеми, разказване на истории


Инстурменти / Материали / Ресурси

Материали за писане; https://en.wikipedia.org/wiki/Manifesto


Детайлно описание на дейностите/последователност на разделите

Учениците работят в малки групи. Препоръчваме да продължат да работят в същата група и със същия тип реч на омразата, както в Занятие 2: Разрушаване на предразсъдъците. 1. Учителят обяснява на учениците какво е манифест: значение, структура, цели, съвети и известни примери (виж: каталонски пример ppt, или https://en.wikipedia.org/wiki/Manifesto за дефиниция) Тази част може да бъде проучена от учениците преди урока и те да представят своите констатации, докато учителят модерира презентирането. 2. Учениците обобщават материалите от работата си по Занятия 1: Облак от думи и 2: Разрушаване на предразсъдъците и подбират полезен речник, ключови думи, въпроси и решения; 3. След това всяка група се ангажира да напише определението на своя манифест като ползва свои думи. Текстът трябва да е кратък (не повече от половин страница); 4. Учениците формулират призив за действие: например формулират 3 - 5 ефективни изречения, които описват речта на омразата и насърчават хората да направят промени в мисленето / поведението / изразяването си; 5. Учениците записват изреченията, като използват анафори, за да им придадат ритъм и специфична структура. Изреченията трябва да изразяват: неща на които да обърнем внимание (по отношение на езика на омразата) и предложения за действие (против езика на омразата); 6. Накрая учениците от всяка група създават своя манифест.

Обратна връзка и оценяване

Наблюдение на учениците през цялото време на работата: участие в дискусиите, аргументация, писменото изразяване, активното слушане на останалите участници. Техники за наблюдение: дневник/журнал Затворени въпросници


Оценка на знанията

Не е налично


Права на интелектуална собственост (IPR) / Произход на активността

Примери за манифести (на английски език):

CC BY NC 4.0 Атрибуция: Това занятие е изготвено от CEPS PROJECTES SOCIALS в рамките на проекта RAINBOW. Занятието може да бъде копирано, споделяно, ремиксирано, трансформирано и надграждано за образователни цели. Некомерсиално разпространение.

1 преглеждане0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page