top of page
  • rainboweurope20

Образователен инструментариум за оспорване на речта на омразата и изграждане на контра-разкази

Език и държава на ресурса

Инструментариумът се предлага на английски, италиански, немски, испански и френски.


Заглавие

Образователен инструментариум за оспорване на речта на омразата и изграждане на контра-разкази


Връзка към ресурса и/или препратка към авторите/източника на произход


Вид на ресурса (видео, план на урока и др.)

Образователен инструментариум


Връзка


Цели на обучението

Инструментариумът дава практически съвети и предлага дейности, които имат за цел да насърчат критичното мислене и емпатията, като същевременно развиват чувство за отговорност и лидерство у обучаемите.


Резюме

Инструментариумът предлага ресурси за организиране на семинари за млади хора както във формална, така и в неформална среда. Той изследва следните теми: речта на омразата, мащабът на проблема, неговото въздействие и как младите хора могат активно да заемат позиция и да допринесат за оспорването му чрез контра-разкази. Първата част на ръководството предоставя преглед на дейностите срещу речта на омразата в Италия, Франция, Германия, Испания и Обединеното кралство. Той се основава на сравнителен доклад, обхващащ проучванията, проведени по проекта. Той, също така, включва дефиниция на ключови концепции, извлечени уроци, препоръки и добри практики, както и стратегии, които вече се използват ефективно за създаване на контра-разкази с примери, когато има такива. Втората част описва набор от практически дейности, които могат да се използват в класни стаи или друг социален контекст.


Целева група (вид и възраст на обучаемите и други значими характеристики)

Педагози и учители, работещи с младежи


Инструменти и материали, необходими за изпълнение

Инструментариумът е безплатен, достъпен онлайн и предоставя списък с материали, необходими за всяка дейност.


Ключови думи

Социални медии и реч на омразата


Предметни и интердисциплинарни / междупредметни връзки

Медийна грамотност, стереотипи, реч на омразата


Време (колко време да го направите?)

Инструментариумът предоставя информация за очакваното време, необходимо за всяка дейност.


Описание

Този образователен инструментариум е полезен за организирането на семинари за млади хора както във формална, така и в неформална среда. Той изследва следните теми: речта на омразата, мащабът на проблема, неговото въздействие и как младите хора могат активно да заемат позиция и да допринесат за оспорването му чрез контраразкази. Инструментариумът дава дефиниция на противодействието на речта на омразата и предоставя на своите читатели европейски добри практики. Основният му фокус обаче е върху практическите дейности, които учителите могат да изпълняват лесно. Инструментариумът е създаден за европейския проект REACT (Уважение и равенство: действаме и общуваме заедно)която има за цел да противодейства на езика на омразата онлайн. Обединява 12 асоциации от 5 различни европейски държави (Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания)

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page