top of page
  • rainboweurope20

Наръчник по медийна грамотност

Език и държава на ресурса

Наръчникът е безплатен и достъпен онлайн на английски, френски, испански, латвийски и италиански.


Заглавие

Наръчник по медийна грамотност


Връзка към ресурса и/или препратка към авторите/източника на произход


Вид на ресурса (видео, план на урока и др.)

Наръчник


Връзка


Цели на обучението

Наръчникът по медийна грамотност предоставя насоки и източник на вдъхновение за учители, работещи с млади хора върху медийната грамотност и начините, по които медийното съдържание влияе върху възприятието им за реалността. Той предлага известна психологическа представа за начините, по които медийното съдържание влияе на младите хора, като същевременно дава ясна дефиниция и обяснение какво е медийна грамотност и предлага няколко практически примера, които учителите могат да използват в своята образователна работа.


Резюме

След уводна част, предлагаща различни модели, позволяващи на читателя да разбере по какви начини медийното съдържание влияе върху когнитивното, психологическото и моралното развитие на човек, ръководството дава ясна дефиниция на понятието медийна грамотност и обяснява правната рамка, в която учителите могат да използват медийно съдържание в учебната си работа с учениците. Основният фокус на наръчника е върху 10 практически дейности, които учителите и възпитателите могат да изпълняват със своите ученици.


Целева група (вид и възраст на обучаемите и други значими характеристики)

Учители и преподаватели, работещи с млади хора по медийна грамотност във формалното и неформалното образование.


Инструменти и материали, необходими за изпълнение

Ръководството е безплатно и достъпно онлайн. Предоставя списък с материали, необходими за всяка дейност.


Ключови думи

Медийна грамотност, критично мислене, нови информационни технологии, проверка на факти, теории на конспирацията


Предметни и интердисциплинарни / междупредметни връзки

Обучение по медийна грамотност


Време (колко време да го направите?)

Наръчникът предоставя информация за очакваното време, необходимо за всяка дейност.


Описание

Наръчникът по медийна грамотност на европейския проект Електронни медии: медийна грамотност и цифрово гражданство за всички включва насоки и ресурси за учители и преподаватели, работещи с млади хора по теми, свързани с медийната грамотност. Предлага възможности за нови и иновативни начини за подход към медийната грамотност с младите хора, като обяснява важните аспекти на медийната грамотност днес. Фокусът му е върху практически примери, които учителите и възпитателите могат лесно да прилагат със своите ученици. Наръчникът е безплатен и достъпен онлайн на английски, френски, италиански, испански и латвийски.

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

Comentarios


bottom of page