top of page
  • rainboweurope20

Европейски доклад

Тъй като национализмът и ксенофобията се увеличават в Европа, проектът RAIN.BOW има за цел да насърчи социалното приобщаване и положителните европейски ценности чрез въвеждане на методи от неформално образование в училищната практика.


Проектът ще създаде хетерогенна общност, която ще бъде обучена да провежда кампании за европейски ценности и да насърчава съпричастността и разбирането.

Благодарение на подхода RAIN.BOW всяка целева група на проекта (учители и ученици от средните училища) ще усвои концепции и стратегии, за да може да популяризира общи ценности и граждански компетентности.


Области на изследване:

- информираност на учителите за характеристиките на медийните процеси;

- потребности на учителите от методическа подкрепа и учебни материали;

- знания и компетентности на учителите по гражданско образование;

- познанията на учителите за връзката между гражданското съзнание и речта на омразата и нетолерантността;

- възприятията на учениците за предразсъдъци, граждански компетентности, социални медии, ...

- нуждите на учениците от материали.


Анкетите събраха мненията на 1741 участници на европейско ниво (254 учители, 1487 ученици).

Този доклад обобщава резултатите от двете проучвания, проведени между май и септември 2020 г. в Белгия, България, Франция, Италия, Румъния и Испания.

Проучването беше адресирано към учители от средните училища и ученици от 14 до 19 години.


1 преглеждане0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page