THE PROJECT

NL

Tijdens het RAIN.BOW (Raise Against Intolerance. New Bridges On the Web) staan mediageletterdheid en burgerschap centraal. Tijdens dit project tonen we leraren en leerlingen het belang van burgerschap bij het vinden van de juiste reactie op online haatboodschappen.

 

#RainBowErasmusPlus wil hiermee bijdragen aan sociale inclusie en positieve waardenvorming. Het project gebruikt non-formele onderwijsmethodes in haar strijd tegen populisme, xenofobie, radicalisering en draagt bij tot meer vreedzaamheid, tolerantie, gedeelde waarden en kritisch inzicht. Verder toont dit project hoe deze sociale waarden zich verhouden in fake news. 

 

RAIN.BOW project combineert een top-down en bottom-up approach. Leraren en leerlingen krijgen trainingen (top-down) en dragen samen bij tot een European Values campagne (bottom-up).

Daarnaast wil het project ook intergenerationele samenwerking stimuleren tijdens het leerproces: tijdens een European values kamp zullen leraren en leerlingen samenwerken. Ze trainen elkaar en worden getraind. 

Tenslotte wil het RAIN.BOW-project ook bijdragen tot Europese waarden in de gemeenschap.

Dankzij de activiteiten tijdens de European Values campagne, zal het project aandacht hebben voor haar invloed op de ruimere gemeenschap en zo ook bijdragen tot een grotere kennis en een grotere gedragenheid van gedeelde waarden. 

Samen zullen de informele en non-formele onder wijsmethoden in dit project bijdragen tot een grotere bewustwording rond de onderwerpen tolerantie en diversiteit.

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVE VALUES