top of page
 • rainboweurope20

Lesplan 4 GROEP WERKT AAN CYBERPESTEN

Doelgroep

Middelbare scholieren van 15-18 jaar. Voorkennis over het behandelde onderwerp is niet vereist


Duur

3 lessen (elk 60 minuten)


Leeromgeving

Binnen - klaslokaal


Verwachte leerresultaten

 • Meer kennis over cyberpesten;

 • Sociale remmingen onder groepsleden verminderen

 • Het bewustzijn inzake sociale en burgerschapscompetenties is toegenomen;

 • Het bewustzijn inzake media en digitale geletterdheid is toegenomen;

 • Totstandbrenging van een gemeenschappelijke taal

 • Creatief en kritisch denken ontwikkeld;

 • Ontwikkelde luistervaardigheden

Onderwerpen

cyberpesten, kennis, reflectie, kritische houding Beschrijving van de methode

Tijdens de vergaderingen wordt een actieve methode gebruikt. Geen ex-cathedra vergaderingen, maar boeiende activiteiten om studenten ervaringen uit de eerste hand en uit de praktijk te laten opdoen. Dynamische activiteiten laten de deelnemers de inhoud op een nieuwe, andere en betrokken manier ervaren. Lessen gebaseerd op het delen van persoonlijke ervaringen, emoties en sensaties stellen de studenten in staat dieper te begrijpen en zich te concentreren op de behandelde concepten en onderwerpen. De studenten worden gestimuleerd om inhoud te produceren. Gereedschap / Materialen / Middelen

Computer, video's, pennen, papieren en post-it's


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

Teamwerk 1 Laat de leerlingen werken aan een of meer van de volgende begeleide activiteiten:

 • De rollen en kenmerken ontdekken die elk van de actoren bij cyberpesten definiëren en zich in elk van hen inleven

 • Een verhaal maken om na te denken over de mechanismen die aanleiding geven tot cyberpesten

 • Situaties van cyberpesten in scène zetten waarbij ze de actoren en motivaties kunnen identificeren - SHORT PLAY/DRAMA: Met behulp van dramatisering zullen de leerlingen nadenken over de verschillende rollen die een rol spelen bij cyberpesten door ze te leren herkennen.

Teamwerk 2 Laat de leerlingen werken aan een of meer van de volgende begeleide activiteiten:

 • Afhankelijk van het soort cyberpesten, nadenken over mogelijke oplossingen en kennis nemen van bestaande vormen van ondersteuning.

 • Afhankelijk van het soort cyberpesten nadenken over de mogelijke acties of niet-acties die bijdragen tot de bevordering of uitvoering van de daad van cyberpesten en zo de soorten mechanismen leren kennen.

 • Afhankelijk van het soort cyberpesten, nadenken over de rol van de verdediger en leren hoe te handelen en met wie contact op te nemen om een daad van pesten of cyberpesten te melden.

Teamwerk 3 De klas verenigen door empathie te creëren onder alle jongeren met behulp van gezamenlijke probleemoplossende spelletjes. Activiteiten die kunnen worden voorgesteld:

 • Een lijst met regels opstellen voor veilig en geïnformeerd surfen

 • Nadat de klas in groepen is verdeeld, laat u de leerlingen een slogan en een symbolisch beeld bedenken dat verband houdt met cyberpesten. De meest originele en functionele om de educatieve ervaring te vertellen zal de realisatie van een echt object winnen. (zoals de mobiele telefoonhoes die voor de betrokken leerlingen tijdens de pilot van de workshops van het project werd gerealiseerd)


Bronnen

Er zijn veel films beschikbaar over het onderwerp pesten, enkele voorstellen voor films die in de klas kunnen worden vertoond om het bewustzijn te vergroten:

 • Cyberbully Gossip Online - Een perfecte en realistische film die de gevolgen s van cyberpesten behandelt.

 • Nerve - Een actiefilm over het dilemma: hoe ver zijn we bereid te gaan voor het oordeel van anderen en onze eigen online projectie?

 • Ben X - Geïnspireerd door een waargebeurd verhaal. Een gepeste jongen vindt zijn enige ontsnapping in online games.

 • Disconnect - Een film om ons te laten nadenken over onze relatie met het echte en het virtuele leven.

 • A Girl Like Her - Nog een zeer realistische film over de dynamiek en de valkuilen van cyberpesten op middelbare scholen.

 • 13 Reasons Why - Een succesvolle tv-serie die het thema benadert vanuit de kant van zowel slachtoffers als daders.

Feedback & beoordeling

n.b.


Evaluatie (voor de beoordeling)

n.b.


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

Deze activiteit mag worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, met vermelding van de bron.

2 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Σχόλια


bottom of page