top of page
BOMBE A COLORI grande 2.jpg

RAIN

.BOW

RAISE

AGAINST
INTOLERANCE.
NEW
BRIDGES
ON THE
WEB

PARTNERS

Logo AFP horizontal.jpg

"Associazione formazione professionale del Patronato San Vincenzo" (AFP Patronato) werd opgericht in 1956 met als doel jongeren met economische en sociale moeilijkheden professionele en technische competenties en vaardigheden te geven.

 

De vereniging beschouwt voortgezet onderwijs als een fundamentele en strategische manier om  de sociale en economische ontwikkeling van bedrijven te versterken en zoekt steeds naar nieuwe onderwijsvormen en leermethoden.

 

De drie kantoren, in Bergamo, Clusone en Endine, worden erkend door:  "Regione Lombardia" en ze werken binnen het kader van projecten voor beroepsopleiding en levenslang leren.

kathondvla_logo2.jpg

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd opgericht in 1952. Het is een netwerkorganisatie die de besturen van katholieke onderwijsinstellingen verenigt met scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteiten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de taak om de religieuze en pedagogische visie op het katholiek onderwijs en haar visie op beheer en ontwikkeling te vertegenwoordigen. De organisatie spreekt namens haar leden en vertegenwoordigt hen bij de overheid, de kerk en in de samenleving. 

Ligue de l_enseignement.jpg

La Ligue de l'enseignement is een van Frankrijks oudste organisaties op het gebied van niet-formeel onderwijs.  Het werd opgericht in 1866 en heeft tot doel de toegang tot onderwijs voor iedereen te garanderen, ongeacht hun leeftijd, sociale en etnische achtergrond. Het bevordert verder een seculiere samenleving, solidariteit tussen burgers en actief burgerschap. La Ligue de l'enseignement is een vereniging die meer dan 25.000 verenigingen verenigt in 102 departementale en 22 regionale federaties met als gemeenschappelijk doel verantwoordelijke burgers op te leiden die hun plichten vervullen, hun rechten ten volle benutten en actief zijn in de samenleving. Deze verenigingen werken ook samen tegen alle ongelijkheden en bevorderen inclusie om een rechtvaardiger en meer onafhankelijke samenleving op te bouwen.

De federatie La Ligue de l'enseignement en haar leden voeren activiteiten uit op het gebied van onderwijs en levenslang leren, cultuur en media, maatschappelijk werk ten behoeve van kansarmen, recreatief-educatieve activiteiten, milieu en duurzame ontwikkeling, internationale solidariteit …

CEPS logo.png

CEPS PROJECTEN SOCIALE  is een non-profitorganisatie opgericht in 1994 en heeft 230 professionals die voornamelijk in de Catalaanse en Spaanse gebieden werken, met projecten die zijn ontwikkeld in Latijns-Amerika en Europa. De missie van onze organisatie is om de toegang tot het sociale en culturele kapitaal van een gemeenschap voor mensen te vergemakkelijken door hen te engageren, de bevordering van cohesie en sociale inclusie en de bestrijding van sociale ongelijkheden. Om dit te bereiken, definieert CEPS PROJECTES SOCIAS haar kader van:  interventie en beheer  (training, onderwijs, gemeenschap, internationale projecten) in een model gebaseerd op een duidelijk evenwicht tussen efficiëntie en innovatie.
CEPS PROJECTES SOCIAS is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van sociaal-educatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen, bijscholing voor professionals en innovatief onderzoek en ontwikkeling in nieuwe projecten en praktijken.

 

ccta-logo-text-curves_negative.png

Centre for Creative Training Association (CCTA) is een non-profit organisatie, opgericht om te werken aan innovatie op het gebied van onderwijs en training. De activiteiten van CCTA zijn gericht op levenslang leren en jeugdactiviteiten.  

 

Het centrum is partner van Bulgarije voor het Space Camp Turkey - jeugdkamp met STEAM-programma dat elk jaar honderden tieners uit Europese en Aziatische landen aantrekt met een intensief programma op het gebied van wetenschappen, technologieën en teamwork. Op nationaal niveau organiseert CCTA één of twee keer per jaar wetenschapskampen voor jongeren die voor elke sessie een programma bieden met veelzijdige onderwerpen.

 

Veel projecten die door CCTA zijn geïnitieerd en uitgevoerd, richten zich op de behoeften van jongeren aan zinvol onderwijs en het verwerven van kennis en vaardigheden voor de 21e eeuw.

 

Om tegemoet te komen aan de kwalificatiebehoeften van de opvoeders, biedt CCTA kortlopende bijscholingscursussen over programma's die zijn goedgekeurd en erkend door het Bulgaarse ministerie van Onderwijs en Wetenschap, bedoeld om leraren te ondersteunen en hun vaardigheden te ontwikkelen tot de nieuwste innovaties en methoden in de klas. Een van deze opleidingen is Mediawijsheid die sinds 2017 is opgenomen in het Rijksregister met de erkende opleidingen voor pedagogisch specialisten. 

De opleidingsprocedures van CCTA zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.  

 

Het centrum is lid van de Bulgarian Media Literacy Coalition – een informeel partnerschap dat in 2017 werd gevormd door 16 maatschappelijke organisaties. Het is opgericht met als doel mediageletterdheid en kritisch denken op Bulgaarse scholen te ondersteunen, vanaf de basisschool.  

 

CCTA is actief in de uitvoering van educatieve projecten, gefinancierd door EU-programma's, nationale en internationale subsidies en fondsen.

 

Het hoofdkantoor van het Centrum bevindt zich in Sofia en heeft regionale kantoren in Plovdiv en Varna.

UVT_Logo.jpg

Universitatea Valahia din Târgovişte, Roemenië / Valahia University Targoviste, Roemenië is een 27 jaar oude staatsuniversiteit die ontstond vanuit de Roemeense Hoger Onderwijsontwikkeling en vanuit de decentralisatie van de grote universitaire centra.  De universiteit bouwt op het waardevolle menselijke potentieel en oude culturele en historische tradities in de regio Dambovita. Tegenwoordig bestaat de UVT-structuur uit 10 faculteiten en 3 afdelingen die 34 bachelorspecialisaties (langdurige cursussen van 3 of 4 jaar), 34 masteropleidingen (cursussen van 1-2 jaar), 6 doctoraatsstudies, maar ook lerarenopleiding aanbieden met cursussen en cursussen op afstand / levenslang leren. Op dit moment volgen ongeveer 7000 studenten alle vormen van onderwijs onder de competente begeleiding van ongeveer 300 docenten, georganiseerd in 19 onderwijsafdelingen.

Logo CNOSFAP_Pantone 2728 C DEFINITIVO_P

De CNOS-FAP Federation, National Center of Salesian Institutions - Vocational Training and Updating, is een Italiaanse vereniging opgericht op 9 december 1977.  Zij coördineren de Italiaanse Salesiaanse VET-centra die zich inzetten op het gebied van beroepsbegeleiding, initieel, hoger en voortgezet beroepsonderwijs en training, volgens de onderwijsmethodologie van Don Bosco.  Het is een non-profitorganisatie die in Italië de salesianen vertegenwoordigt voor het leveren van diensten en programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding, met name gericht op gemarginaliseerde jongeren.  Op nationaal niveau is de CNOS-FAP-federatie actief in 16 Italiaanse regio's met 60 centra, gecoördineerd door het nationale bureau, actief op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, met als kerntaak:

- Begeleiden en adviseren van jongeren en volwassenen.  

- Plannen en geven van cursussen en modules op verschillende gebieden, in de instellingen van de initiële en hogere

Beroepsonderwijs en -opleiding, en volwassenenonderwijs.  

- Het ontwerpen en uitvoeren van doorlopende beroepsopleidingstrajecten die zijn afgestemd op de behoeften van de industrie en van de actoren van de particuliere sector, en met hen op internationaal niveau partnerschappen opbouwen.

Momenteel is de CNOS-FAP volledig uitgerust en beschikbaar om beroepsopleidingen voor jongeren en volwassenen in vele sectoren mogelijk te maken, op de volgende gebieden:  

- Industriële techniek

- Civiele en industriële elektrische en automatiseringssystemen  

- Basis en geavanceerde informatietechnologie  

- Bedrijfssecretaresse en bureauwerk  

- Grafisch ontwerp & Multimedia  

- Hotel en gastvrijheid  

- Automechanica  

- Energie 

_MG_6211.png
bottom of page