top of page

HET PROJECT

Het RAIN.BOW-project is gericht op inclusie en positieve waarden. Het zet daarvoor in op de implementatie niet-formele onderwijsmethoden in het schoolonderwijs.

Het project zal een bijdrage leveren op het gebied van mediageletterdheid, de burgerzin van leraren en leerlingen vergroten en hen bewustmaken van haatpraat.

Positieve relaties tussen studenten en docenten zijn de belangrijkste factor om jongeren te helpen slagen in hun opleidingstraject en om hen een echte sociale integratie te garanderen.

Om dit doel te bereiken zal het project hulpmiddelen in verschillende talen ontwikkelen om gemeenschappelijke inclusieve waarden te stimuleren en te bevorderen.

 

Dit project, dat wordt uitgevoerd tussen januari 2020 en februari 2023, draagt bij aan de ontwikkeling van burgerrechten en burgerschap bij jongeren en is een samenwerking tussen 7 deelnemende partners uit 6 verschillende landen.

 

 

Het RAIN.BOW project ontwikkelt:

- Een databank voor educatieve hulpbronnen, rapporten en trainingsmethodologie voor zowel studenten als docenten;

- Een campagne ter promotie van Europese waarden en inclusie voor studenten en jongeren, gemaakt door studenten en jongeren;

- Een aantal activiteiten en workshops in verschillende landen en steden;

- Een kamp rond Europese waarden, inclusie, diversiteit, respect en gedeelde waarden tussen studenten van verschillende nationaliteiten, religies en achtergronden.

RAISE AGAINST INTOLERANCE.NEW BRIDGES ON THE WEB

# RainBowErasmusPlus

_MG_6211.png

POSITIEF  WAARDEN

The Rain.Bow project has been founded with support from the European Commission.Its content and material reflect the views only of the authors,and the Commission cannot be held responsible for any usewhich may be made of the information contained therein.

Project code: 612131-EPP-1-2019-1-IT-EP-PKA3-IPI-SOC-IN

bottom of page