top of page
  • rainboweurope20

Tool Belgium 2 let the picture speak en-GB

Let the picture speak (Storytelling):

Via deze tool kijken leerlingen nieuwsgierig naar nieuwsfeiten en ontdekken ze het onderscheid tussen waarneming en interpretatie.


Learning objective(s)


Leerlingen staan stil bij hun eigen observaties en ontdekken het onderscheid tussen waarneming en interpretatie. Ze ontdekken verbanden tussen verschillende maatschappelijke domeinen. Daarnaast treden ze in een open dialoog met hun medeleerlingen.


Target (type and age of the learners and other meaningful characteristics)

Leerlingen secundair onderwijs Subject & interdisciplinary / cross-curricular links

diversiteit


Timing (how much time to do it?)

1 uur


Tools and materials needed for implementation leraar kiest vooraf verschillende foto’s


Randvoorwaarden


De leraar informeert zichzelf over de context van de foto. De leerlingen respecteren de afspraken: gericht luisteren naar elkaar, eigen mening formuleren, de mening van anderen waarderen ...

Stappenpaln

1. Leraar toont de foto 2. Leerlingen krijgen de opdracht om voor zichzelf op te schrijven wat deze foto bij hen oproept. Ze beantwoorden hierbij de volgende drie vragen:

  • Wat gebeurt er hier op de foto?

  • Waarom denk je dat deze foto, deze gebeurtenis voorstelt?

  • Als je nog aandachtiger naar de foto kijkt, wat zie je nog meer?

3. Enkele leerlingen nemen het woord en beschrijven de foto aan de hand van de bovenstaande vragen 4. De leraar vertelt aan de klasgroep wat de eigenlijke context was van deze foto en confronteert deze met de meningen van de leerlingen. 5. Nabespreking:

  • Wat hadden de leerlingen juist geïnterpreteerd, waar zaten de verschillen onderling én wat was het verschil tussen de 'werkelijkheid' die de leraar aanbracht?

  • Wat ligt aan de basis van de interpretatie die de leerlingen hieraan gaven?

  • Wat helpt om anderen hun interpretatie én de 'werkelijkheid' te begrijpen?
1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page