top of page
  • rainboweurope20

PRIVILEGE WANDELING


Activiteit/les titel

PRIVILEGE WANDELING De leerlingen zien dat diversiteit een breed begrip is, gebaseerd op verschillende aspecten: afkomst, uiterlijk, geslacht, fysieke mogelijkheden, sociaal-economische status ... De studenten erkennen deze diversiteit als een mogelijke basis voor discriminatie.


Doelgroep

Doelgroep: Rang 9 en ouder


Duur

45 minuten


Leeromgeving

Mogelijkheid om zowel binnen als buiten te organiseren


Verwachte leerresultaten

  • Leerlingen ervaren dat iedereen uniek is.

  • De leerlingen bespreken verschillende perspectieven.


Onderwerpen

Discriminatie, diversiteit


Beschrijving van de methode

Ervaringsleren, 2) Facebook


Gereedschap / Materialen / Middelen

Vellen waarop je de personages in detail beschrijft: 'karakterkaarten'. ruimte die groot genoeg moet zijn (leerlingen moeten 7 stappen vooruit en 5 stappen achteruit kunnen zetten) grote vellen papier om op te schrijven.


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden


Proces: Inleiding: inleiding van het thema en de doelstellingen Fase 1: elke leerling krijgt een kaart waarop de beschrijving van een personage staat. Ze bestuderen deze kaart in stilte en leven zich zoveel mogelijk in dit personage in. Om na te gaan of ze de tekst goed begrepen hebben, kunt u hen eventueel nog enkele extra begeleidende vragen stellen. Fase 2: De leerlingen gaan in een rij staan. De klas moet zo groot zijn dat de leerlingen minstens 7 meter vooruit en 5 meter achteruit kunnen lopen. De leerlingen sluiten hun ogen en houden elkaars hand vast. Fase 3: De leraar leest de leerlingen verschillende uitspraken voor. Wie op grond van zijn of haar karakter een 'voorrecht' herkent, doet een stap vooruit. Wie daarentegen geconfronteerd wordt met nadeel of uitsluiting, doet een stap achteruit. Leerlingen moeten zo nodig elkaars hand loslaten als ze te ver uit elkaar staan. Fase 4: Na het voorlezen van alle stellingen openen de leerlingen hun ogen en zien ze waar hun personage in de samenleving past. Fase 5: Discussie in de klas. De leerkracht hangt acht grote flappen op in de klas, die elk een categorie vertegenwoordigen: afkomst, seksuele geaardheid, gezinssituatie, geld, godsdienst, handicap en uiterlijk. De leerkracht legt deze categorieën uit aan de leerlingen Fase 6: De leerlingen mogen met stiften naar de flappen gaan en noteren op welke manier zij voorrechten of nadelen ervaren binnen deze categorieën. U laat de leerlingen hun reacties hierop toelichten. Fase 7: Je laat zien dat die verschillende categorieën (ras, rijkdom, afkomst, uiterlijk, enz.) niet los van elkaar hoeven te bestaan, maar dat sommige mensen nadelen ondervinden omdat hun identiteit betrekking heeft op verschillende categorieën. Zo leg je je leerlingen uit wat 'intersectioneel denken' is, en hoe het zich verhoudt tot discriminatie. Soms worden mensen niet gediscrimineerd op basis van één kenmerk, maar op basis van een samenspel van kenmerken uit verschillende categorieën.


Feedback & beoordeling

groepsdiscussie achteraf


Evaluatie (voor de beoordeling)

/


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

privilegewalk.org

0 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page