top of page
  • rainboweurope20

Laat het beeld spreken


Activiteit/les titel

Laat het beeld spreken


Doelgroep

Doelgroep: Rang 7 en ouder


Duur

50 minuten


Leeromgeving

Klas


Verwachte leerresultaten

De leerlingen denken na over hun eigen waarnemingen en ontdekken het verschil tussen perceptie en interpretatie. Ze ontdekken verbanden tussen verschillende sociale domeinen. Bovendien gaan ze een open dialoog aan met hun medeleerlingen. Randvoorwaarden: De docenten verzamelen achtergrondinformatie over de context van de foto. De leerlingen bevestigen bepaalde afspraken: naar elkaar luisteren, eigen mening geven, mening van anderen waarderen.


Onderwerpen

Sociale media, nepnieuws


Beschrijving van de methode

Ervaringsleren, 2) Facebook


Gereedschap / Materialen / Middelen

Foto's

Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

1. Leraren tonen een foto 2. De leerlingen moeten individueel beschrijven welke emoties ze voelen bij het zien van het plaatje. Ze beantwoorden 3 vragen op papier (Wat gebeurt er op de foto? Waarom denk je dat dit op de foto gebeurt? Als je in detail kijkt, wat gebeurt er dan nog meer). 3. Sommige leerlingen nemen het woord en beschrijven de foto, waarbij ze de drie bovenstaande vragen beantwoorden. 4. De docent vertelt de klasgroep wat de werkelijke context van deze foto was en confronteert deze met de mening van de leerlingen. 5. Follow-up: Wat hebben de leerlingen juist geïnterpreteerd, waren er verschillen tussen hen en wat was het verschil tussen de door de leerkracht gepresenteerde "werkelijkheid"? Wat zit er achter de interpretatie van de leerlingen? Wat helpt anderen om hun interpretatie en de "werkelijkheid" te begrijpen? Feedback & beoordeling

Cf. follow-up punt 5


Evaluatie (voor de beoordeling)

Reflecties "wat heb je geleerd?" Hoe is je mening veranderd?


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

/0 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Комментарии


bottom of page