top of page
 • rainboweurope20

Type Positief! Hoe pesten en cyberpesten voorkomen en beheersen

Taal en land van de bron

Italiaans, Italië


Titel

Type Positief! Hoe pesten en cyberpesten voorkomen en beheersen


Link naar de bron en/of verwijzing naar de auteurs / bron van herkomst

PPT presentatie Ondersteunend materiaal De voorgestelde links en video's staan aan het eind van het document;


Soort bron (video, lesplan, enz.)Ppt-presentatie met links naar video's en materiaal; ondersteunend materiaal om het onderwerp te verdiepen; video's


Leerdoel(en)

 • De kenmerken van pesten en cyberpesten kennen.

 • Nadenken over nationale en Europese cijfers van het verschijnsel om de ernst ervan in te zien

 • Werkstrategieën bepalen die in de klas moeten worden gebruikt en deze aanpassen aan de leeftijd en belangstelling van de leerlingen.

 • Pesten en cyberpesten analyseren vanuit cognitief, emotioneel, ethisch en juridisch oogpunt.

 • Bepaal een teamwerkactiviteit die past bij het niveau en de belangstelling van de klas, door te kiezen uit enkele mogelijke modellen, geanalyseerd en aangepast door de docenten.

 • richtsnoeren hebben voor de aanpak van cyberpesten in een situatie: het beheerssysteem als leidraad voor de preventie en het beheer van pesten en cyberpesten

 • Inzicht in het belang van taal en communicatie bij het opbouwen van relaties die pesten en cyberpesten kunnen voorkomen.

 • Leermethodologieën, via de tijdens de opleiding verworven inhoud, om studenten aan te moedigen inhoud en instrumenten te produceren die ook na de opleidingservaring kunnen worden gebruikt.

Abstract

Bewustmaking van een onderwerp dat vaak zelfs de volwassene niet volledig kent. Opvoeders werkstrategieën aanreiken, te gebruiken in de klas op verschillende schoolniveaus, aan te passen aan de communicatieve stijl en interesses van de leerlingen. omgaan met verschijnselen van pesten en cyberpesten door de leraren instrumenten te geven om het cognitieve, emotionele, ethische en juridische niveau van het verschijnsel met de leerlingen te analyseren. Doel (type en leeftijd van de lerenden en andere betekenisvolle kenmerken)Docenten die dagelijks in contact komen met middelbare scholieren, zowel in de klas tijdens de lessen als op de speelplaats tijdens de pauzes.


Voor de uitvoering benodigde instrumenten en materialen

dia's, gedrukt materiaal, video


Sleutelwoorden

cyberpesten, preventie van pesten, beheer, ondersteuning


Onderwerp en interdisciplinair / vakoverschrijdend verband

Links naar Europees en digitaal burgerschap. Deelname van deskundigen op dit gebied en getuigenissen


Timing (hoeveel tijd om het te doen? )

Opleidings- en informatiebijeenkomst met een deskundige over het onderwerp (1 bijeenkomst x 4u) Laatste confrontatiebijeenkomst voor het delen van feedback na de workshops van de studenten (1 bijeenkomst x 1 uur) Beschrijving

 • Begrijpen wat pesten en cyberpesten zijn en een idee krijgen van de dimensie van het verschijnsel.

 • Werkstrategieën leren voor gebruik in de klas

 • De reeds ontwikkelde vormen van preventie en aanpak van pesten en cyberpesten uitdiepen (zoals het beheerssysteem in de school.

Enkele gebruikte links en video's:

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying

https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.adolesharing.sc_5BWGW5&hl=en_US&gl=US

https://www.verywellfamily.com/what-are-the-effects-of-cyberbullying-460558

https://www.connectsafely.org/tips-to-help-stop-cyberbullying/

Litwiller, B. J., & Brausch, A. M. (2013). Cyberpesten en fysiek pesten bij zelfmoord bij adolescenten: De rol van gewelddadig gedrag en middelengebruik. Journal of Youth and Adolescence, 42(5), 675-684. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-013-9925-5

Middelbare scholieren met een mobiele telefoon lopen meer kans om gecyberpest te worden, opgevraagd van https://www.aappublications.org/news/2017/09/15/NCECellPhone091817.

Radliff, K. M., Wheaton, J. E., Robinson, K., & Morris, J. (2012). Illuminating the relationship between pullying and substance use among middle and high school youth. Addictive Behaviors, 37(4), 569-572. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460312000020?via%3Dihub

Hinduja, S., PhD, en Patchin, J.W., PhD. (2018). Reageren op Cyberpesten: Top Tien Tips voor Tieners. https://cyberbullying.org/Top-Ten-Tips-Teens-Response.pdf

Beran, T. en Li, Q. (2007). De relatie tussen cyberpesten en pesten op school. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.586.7345&rep=rep1&type=pdf


Video:

https://www.youtube.com/watch?v=-C_T-CtgIEs

https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw

https://www.youtube.com/watch?v=dMdKmHjpgFk

https://www.youtube.com/watch?v=3fTvxNL7bW8&ab_channel=PepitaonlusPepitaonlus

https://www.youtube.com/watch?v=eDkrOLKhj1g&ab_channel=Pepitaonlus

https://www.youtube.com/watch?v=grMat_XffhM&ab_channel=Pepitaonlus0 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page