top of page
  • rainboweurope20

Didactisch atelier rond discriminatie: inzichten en werkvormen (RAINBOW)

Didactisch atelier rond discriminatie: inzichten en werkvormen (RAINBOW)

*Deze methodiek is geïnspireerd door een cursus van de Franse partner la Ligue de l’Enseignement, in het kader van het Rain’Bow project


Publiek: leraren en onderwijsverstrekkers (max 12)

Tijdsduur: 3u


Beschrijving

Waar komen vooroordelen vandaan en wat voor mechanismen liggen aan hun oorsprong? Wat is de eigenlijke betekenis die achter het woordje ‘ras’ schuilgaat? Welke argumenten kunnen we inbrengen tegen voorstanders van een indeling in rassen?

Tijdens dit didactisch atelier willen we deze vragen en thema’s een centrale plaats geven. Via activerende werkvormen dagen we verschillende deelnemers uit het onderwijsveld uit om het concept discriminatie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en te begrijpen. Op die manier kunnen de deelnemers een nieuwe, open blik werpen op diversiteit en verscheidenheid in hun schoolklimaat en lespraktijk. Tegelijk maken ze kennis met een aantal didactische werkvormen (zoals de privilege walk en het forumtheater) die ze samen met hun leerlingen kunnen uitproberen in de les.


Doelstellingen

- Inzicht verwerven in verschillende mechanismen die tot discriminatie leiden

- Kennismaken met intersectioneel denken als theoretisch kader om met discriminatie om te gaan

- Een vruchtbare uitwisseling stimuleren rond de thema’s racisme, stereotypie en discriminatie

- Nadenken hoe je met discriminatie en racisme kan omgaan in de klas- en schoolpraktijk (werkvormen, koppeling aan (vakoverschrijdende) eindtermen, etc.)2 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

コメント


bottom of page