top of page
  • rainboweurope20

Bespiegelingen

Bespiegelingen


Doelgroep

Doelgroep: Leerlingen van groep 7 en ouder


Duur

50 minuten


Leeromgeving

Klas


Verwachte leerresultaten

Leerlingen denken gefundeerd na over een concreet onderwerp. Herkenbare en soms voor de hand liggende situaties worden voorwerp van diepgaande reflectie.


Onderwerpen

Sociale Wetenschappen


Beschrijving van de methode

Discussies in de klas


Gereedschap / Materialen / Middelen

/


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

Proces: 1: De leerling maakt kennis met het onderwerp aan de hand van een tekst, een film of een ander medium (eventueel worden eerste reacties bevraagd of wordt een aantal algemene reflectievragen gesteld waarop zij in fase 5 een antwoord formuleren) 2: De leerlingen krijgen dan verschillende casussen met reflectievragen erbij. 3. De leerlingen noteren de antwoorden op de reflectievragen voor zichzelf. 4. De leerlingen wisselen hun antwoorden uit in subgroepen

Feedback & beoordeling

5. Mogelijke uitbreiding: leerlingen maken een korte samenvatting en formuleren antwoorden op een aantal algemene vragen over het onderwerp.


Evaluatie (voor de beoordeling)

/0 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page