top of page
 • rainboweurope20

Lessons plan-Mastering listening, empathy and trust


Het volgende blad bevat het eendaagse opleidingsprogramma voor leraren, bedoeld om hen de instrumenten (theoretische inhoud, materiaal, activiteiten en oefeningen) te verschaffen om vervolgens op dezelfde manier met hun leerlingen te werken.


Activiteit/les titel

Uitdrukken, communiceren en herkennen van emoties. De waarde van empathie


Relevante link


Doelgroep

Leraren/leerlingen


Duur

Eendaagse workshop: 7 uur en 30 minuten (20 minuten pauze 's ochtends, 1 uur pauze voor de lunch, 20 minuten pauze 's middags)


Leeromgeving

Gymzaal (of een open ruimte) en klaslokaal (of een ruimte met tafels)


Verwachte leerresultaten

Deze leeractiviteit ondersteunt de leerlingen bij het ontwikkelen van competenties en vaardigheden om emoties en gevoelens met empathie en op een "geweldloze" manier uit te drukken, te communiceren en te herkennen, met respect voor de gedachten van anderen. Dit is mogelijk door hen de verschillen te leren tussen verbale en non-verbale communicatie en hoe deze werken in relatie tot gevoelens en emoties. Aan het eind van de les zijn de cursisten/studenten in staat om:

 • kenmerken en verschillen tussen verbale en non-verbale communicatie identificeren;

 • hun emoties en gevoelens te beschrijven en te verwoorden;

 • de emoties van een ander herkennen;

 • empathie en non-verbale communicatie gebruiken.

Beantwoord de volgende essentiële vragen:

 • hoe kan ik mijn emoties en gevoelens uiten/communiceren?

 • hoe kan ik andermans emoties en gevoelens herkennen?

Onderwerpen

Moedertaal, vreemde taal, kunst, maatschappijleer


Beschrijving van de methode

Gemengde methodologie (theater- en bewegingsspelletjes, frontale les, kunstactiviteiten... )


Gereedschap / Materialen / Middelen

Glossy vellen, tempera kleuren, spijkers, papierrol, kranten en tijdschriften, schaar, lijm Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze activiteit / sequenties van de eenheden

Inleiding De Europese Unie wijst op het belang van de ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Tot de burgerschapscompetenties die de EU opsomt, behoren:

 • communiceren: gevoelens, gedachten en ideeën kunnen overbrengen;

 • samenwerking en participatie: kunnen samenwerken met andere mensen en collega's en het conflict kunnen beheersen;

 • zelfstandig en verantwoordelijk handelen: mijn geest en anderen respecteren.

Deze vaardigheden leggen een nauw verband tussen "woord", "zelfexpressie" en "relatie" met andere mensen/gelijken. Deze vaardigheden zijn belangrijk om een EU-burger te zijn en te worden en om een actief burgerschap te stimuleren, aangezien zij mensen in staat stellen elkaar te ontmoeten, te communiceren en anderen op een waardevolle en respectvolle manier te ontmoeten. Bovendien helpt het besef van "de juiste manier" van communiceren mensen om haatzaaiende en discriminerende uitlatingen tegen te gaan en misbruik van verbale communicatie, non-verbale communicatie en daarmee samenhangende symboliek en mediaproducten (zoals foto's en video's) te voorkomen. De volgende activiteiten helpen de leerlingen meer na te denken over het belang van de communicatieve handeling in verband met emotionele ervaringen en bij het vinden van de juiste manier om zich uit te drukken, met respect voor de gedachten en gevoelens van anderen. Morning "NOT JUST WORDS" Eerste stap: NIET ALLEEN IJSBREKEN THE SQUARE. Een spel over grappige manieren om hallo te zeggen zonder woorden. (10 minuten om te spelen). De deelnemers lopen vrij in de ruimte en wachten tot de trainer hen meedeelt hoe ze elkaar moeten begroeten (bv. door de rechterschouder aan te raken of elkaars voeten vast te maken); om de 30 seconden verandert de trainer van aanwijzing. ÉÉN IDEE, ÉÉN BEWEGING. Een theatraal spel om je uit te drukken zonder woorden. (10 min) Alle deelnemers stellen zich op in een kring; om de beurt komt elke deelnemer naar het midden van de kring en voert, nadat hij iedereen in de ogen heeft gekeken, een beweging uit (hij heft bijvoorbeeld zijn armen naar de hemel en gaat op zijn tenen staan). De beweging moet een idee uitdrukken dat op dat moment door het hoofd van de deelnemer gaat. ÉÉN GEVOEL, ÉÉN WOORD. Een theatraal spel om je uit te drukken met één enkel woord. (10 min) Alle deelnemers stellen zich op in een cirkel; één voor één komt elke deelnemer in het midden van de cirkel en spreekt, nadat hij iedereen in de ogen heeft gekeken, de volgende zin uit: "mijn naam is .... en vandaag voel ik me ....." STEL JEZELF VOOR. Een Speed Meeting spel om met de anderen te praten. (10 min) De deelnemers schikken zich in twee groepen die twee concentrische cirkels vormen. De deelnemers van de ene cirkel kijken naar die van de andere. Bij het begin moet elke deelnemer een gesprek voeren met de deelnemer voor hem. Het onderwerp van de dialoog wordt altijd voorgesteld door de trainer (bv. "vertel over je vakantie"). Elke minuut draaien de twee concentrische cirkels een positie in tegengestelde richting; de trainer stelt een nieuw onderwerp voor de dialoog voor. DEBRIEFING met de deelnemers (20 min). Tweede stap: THEORIE Theorie van communicatie, verbaal en non-verbaal (45 min) DEBRIEFVRAGEN en reflecties van de deelnemers (25 min). Derde stap: SPELEN OP WOORDEN (60 minuten) Elke taal kent specifieke woordspelingen die moeilijk uit te leggen zijn. Zelfs de spelletjes en oefeningen die met woorden kunnen worden gedaan, waarbij ze op een vrije en creatieve manier worden gebruikt, verschillen van taal tot taal. Deze activiteit is gebaseerd op oefeningen en spelletjes met de geschreven woorden. DEBRIEFING: vragen en overwegingen van de deelnemers (25 min). Middag "THE FEELINGS: EXPRESS YOURSELF". Vierde stap: LICHAAMSTAAL Enkele oefeningen gebaseerd op de methode Theatre of the Oppressed van Augusto Boal In groep LOPEN OP HET PLEIN. Een oefening over verschillende manieren van lopen, genummerd van 0 tot 10 (5 min). DE MACHINE. Een theatrale oefening uit het Theatre of the Oppressed van AUGUSTO BOAL (10 min) In paren THE MIRROR. Een theatrale oefening uit het Theatre of the Oppressed van AUGUSTO BOAL (5 min) DE BEELDHOUWER EN DE KLEI. Een theatrale oefening uit het Theatre of the Oppressed van AUGUSTO BOAL (5 min) DEBRIEFING: vragen en overwegingen van de deelnemers (10 min). Vijfde stap: DE WAARDE VAN EMPATHIE Wat is empathie? Hoe werkt het? Wat is de waarde van empathie in communicatie? Welke rol speelt empathie in digitale communicatie? (45 min) Zesde stap: WERKEN AAN DE EMOTIES VAN HET SLECHTE TOT HET BESTE. (15 min) Een activiteit rond gevoelens en woorden om ze uit te drukken. In een open ruimte, zonder woorden, moeten de deelnemers een plaats zoeken in een lijn, waarbij ze een kaartje met de naam van één emotie overhandigen. De rij moet beginnen met een "negatieve" emotie (bijv. SADNESS) en eindigen met een "positieve" emotie (bijv. HAPPINESS). DEBRIEFING: vragen en overwegingen van de deelnemers (10 min). MIJN VOELINGEN (30 min). Graffitischilderijen: met temperakleuren een glanzend vel volledig bedekken, vervolgens een vrije tekening maken (geïnspireerd op een van de EMOTIEËN van de vorige activiteit) met de bovenkant van de nagel als punt om te graveren. PRESENTATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN (15 min) I GIVE YOU ONE WORD (30 min) Groepsactiviteit om een woord cadeau te geven aan een andere groep: met papier en tijdschriften, met behulp van de collagetechniek, een collageposter maken geïnspireerd op één enkel woord dat verband houdt met emoties en gevoelens (bv. JOY). over de dag: HOE VOELDE JE JE? (20 min)

 1. Bronnen

De theorie van de communicatie:

Spelen met woorden

Theater van de onderdrukten

De waarde van empathie

Feedback & beoordeling

De evaluatie vindt plaats aan het einde van elke activiteit tijdens de "debriefing".


Evaluatie (voor de beoordeling)

Voor deze activiteit zijn geen evaluatieactiviteiten gepland


Intellectuele eigendomsrechten / Oorsprong van de activiteit

Deze activiteit mag gekopieerd, verspreid, gewijzigd en niet-commercieel gebruikt worden.


Tips voor de leraren

Het zou nuttig zijn de deelnemers te vragen vóór de activiteit een mindmap met twee onderwerpen - EMOTIES en WOORDEN - voor te bereiden. Aan het eind van de dag vraagt de docent de deelnemers deze kaart aan te passen aan de hand van de gemaakte activiteiten.

0 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page