top of page
  • rainboweurope20

Type positief!

Taal en land van de bron

Italiaans, Italië


Titel Type positief!


Link naar de bron en/of verwijzing naar de auteurs / bron van herkomst

Lesplan 1 Lesplan 2 Lesplan 3 Lesplan 4 De voorgestelde links en video's zijn opgenomen in de beschrijving van de activiteiten + aan het einde van dit document.


Soort bron (video, lesplan, enz.)Lesplan, video's, vragenlijsten, spelletjes


Link

gebruikte links en video's zie einde document


Leerdoel(en)

  • Kennis van de kenmerken van de digitale omgeving en een kritische houding ten aanzien van de kwaliteit van de gevonden informatie.

  • Nadenken over hoe de concepten van empathie, het delen van emoties en intimiteit online veranderen

  • Positief leven in de digitale omgeving door de regels en wetten te kennen om zichzelf te beschermen en waarbinnen legaal kan worden gehandeld.

  • Inzicht in het belang van taal en communicatie bij het opbouwen van relaties

Abstract

1. Het net is een van de plaatsen die kinderen dagelijks bewonen en waarop zij hun relaties uitspelen: welke keuzes zijn functioneel voor de groei, welk bewustzijn van de kenmerken van de digitale omgeving, welk zelfbeeld wordt online uitgedragen? 2. Op het net is het lichaam de grote afwezige. Dit leidt onvermijdelijk tot een heroverweging van de begrippen empathie, het delen van emoties en intimiteit. Het fenomeen sexting en de diepe motivaties achter het delen van iemands intimiteit. 3. Om positief te leven in de digitale omgeving is het nodig de grenzen (regels en wetten) te kennen waarbinnen men legaal kan handelen, het belang te begrijpen van taal en communicatie bij het opbouwen van relaties en kritisch te worden over de kwaliteit van de informatie die zij ontvangen. Doel (type en leeftijd van de lerenden en andere betekenisvolle kenmerken)studenten tussen 14 en 18 jaar oud Voor de uitvoering benodigde instrumenten en materialen

dia's, gedrukt materiaal, video's, pennen, papier en post-it


Sleutelwoordencyberpesten, kennis, reflectie, kritische houding


Onderwerp en interdisciplinair / vakoverschrijdend verband

Koppelingen met Europees en digitaal burgerschap. Deelname van deskundigen op dit gebied en getuigenissenTiming (hoeveel tijd om het te doen?)7 lessen (60 min elk)


Beschrijving

Met de leerlingen nadenken over de mogelijkheid om de virtuele omgeving ten volle te benutten, het maken van disfunctionele keuzes zoveel moge

lijk te vermijden en de evolutionaire implicaties ervan op persoonlijk, relationeel en professioneel vlak te begrijpen. In de virtuele omgeving spelen jongeren een groot deel van hun relationele en sociale leven en ervaren zij delen van het zelf in het proces van hun persoonlijke groei. Heel vaak blijft de virtuele wereld echter een plaats apart, die als parallel wordt ervaren of wordt gedegradeerd tot de sfeer van vermaak en vrije tijd. Tijdens de vergaderingen wordt een actieve methode gebruikt. Geen ex cathedra bijeenkomsten, maar boeiende activiteiten om studenten ervaringen uit de eerste hand en uit de praktijk te laten opdoen. Dynamische activiteiten laten de deelnemers de inhoud op een nieuwe, andere en betrokken manier ervaren. Lessen die gebaseerd zijn op het delen van persoonlijke ervaringen, emoties en sensaties stellen de studenten in staat dieper te begrijpen en zich te concentreren op de behandelde concepten en onderwerpen. De studenten worden gestimuleerd om inhoud en instrumenten te produceren die ook in een perspectief van post-interventiecontinuïteit kunnen worden gebruiktỳ. Elke klasgroep wordt verdeeld in subgroepen en produceert een slogan en een symbolische afbeelding. De meest functionele voor de onderwijservaring en het origineelste resultaat zal de creatie van een gepersonaliseerd gsm-hoesje winnen. Het idee om een symbool en een slogan voor een gsm-hoesje te maken is ontstaan omdat kinderen een groot deel van de dag met mobiele telefoons omgaan en dit betekent dat het onderwerp altijd aanwezig is en het delen met leeftijdsgenoten en anderen kan stimuleren.


Enkele gebruikte links en video's:

Litwiller, B. J., & Brausch, A. M. (2013). Cyberpesten en fysiek pesten bij zelfmoord bij adolescenten: De rol van gewelddadig gedrag en middelengebruik. Journal of Youth and Adolescence, 42(5), 675-684. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-013-9925-5

Middelbare scholieren met een mobiele telefoon lopen meer kans om gecyberpest te worden, opgevraagd van https://www.aappublications.org/news/2017/09/15/NCECellPhone091817.

Radliff, K. M., Wheaton, J. E., Robinson, K., & Morris, J. (2012). Illuminating the relationship between pullying and substance use among middle and high school youth. Addictive Behaviors, 37(4), 569-572. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460312000020?via%3Dihub

Hinduja, S., PhD, en Patchin, J.W., PhD. (2018). Reageren op Cyberpesten: Top Tien Tips voor Tieners. https://cyberbullying.org/Top-Ten-Tips-Teens-Response.pdf

Beran, T. en Li, Q. (2007).Het verband tussen cyberpesten en pesten op school. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.586.7345&rep=rep1&type=pdf


Video:
1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Комментарии


bottom of page