top of page
  • rainboweurope20

Role Play Debate

Taal en land van de bron

Engels


Titel

Rollenspel Debat


Link naar de bron en/of verwijzing naar de auteurs / bron van herkomst

Onderwijs Wereld Ingediend door Gary Hopkins


Type bron (video, lesplan, enz.)Lesplan


Link


Leerdoel(en)Studenten zullen

  • een aantal kwesties die ter discussie staan, te bestuderen en te bespreken.

  • een lijst van verschillende mensen met een belang in het debat.

  • de rol spelen van een van de belanghebbenden in een debat over een onderwerp van groot belang.

  • hun eigen prestaties en/of die van hun collega's in een debat beoordelen.

Abstract

In het Lincoln-Douglas debat spelen de leerlingen de typische debatrollen van Lead Debater, Questioner, Responder, enzovoort. Maar veel debatonderwerpen lenen zich voor een andere debatvorm: het rollenspel. Het lesplan bevat nuttige informatie over de uitvoering van een klassikaal rollenspel. Het bevat links naar andere nuttige bronnen voor debatten in de klas.


Doel (type en leeftijd van de lerenden en andere betekenisvolle kenmerken)klas 3-12


Voor de uitvoering benodigde instrumenten en materialen

  • indexkaarten

  • onderwerpen/vragen die van groot belang zijn voor studenten

Sleutelwoorden

debat, kwesties, controverse, belanghebbenden, rollenspel


Onderwerp en interdisciplinair / vakoverschrijdend verband

Kunsten en geesteswetenschappen: Taalvaardigheden Maatschappijleer: Burgerschap, actuele gebeurtenissen


Timing (hoeveel tijd om het te doen?)

Niet voorzien


Beschrijving

In een rollenspel onderzoeken leerlingen verschillende standpunten of perspectieven met betrekking tot een kwestie. Bijvoorbeeld,

  • Een debat over de vraag Moeten leerlingen verplicht worden om een uniform te dragen op school? kan een verscheidenheid aan meningen opleveren. Dat kunnen meningen zijn van een leerling (of misschien twee leerlingen - één voor elke kant van de zaak), een ouder, een schooldirecteur, een politieagent, een leraar, de eigenaar van een kledingwinkel, de eigenaar van een wasserette, en anderen.

  • een debat over de vraag Moeten caféhouders verantwoordelijk zijn voor klanten die dronken rijden? zou kunnen bestaan uit belanghebbenden zoals een plaatselijke burger aan beide zijden van de kwestie, een caféhouder, een eigenaar van een slijterij, de voorzitter van een plaatselijke groep Anonieme Alcoholisten, een politieagent, de moeder van een kind dat door een dronken bestuurder is gedood, een psycholoog en anderen.

Wat het onderwerp van het debat in uw klas ook is, bepaal van tevoren - of vraag de leerlingen u te helpen - wie de belanghebbenden bij het debat zijn. Verzamel dan indexkaarten - één kaart voor elke leerling. Schrijf de rollen van de belanghebbenden op de kaarten, één belanghebbende per kaart. Zorg ervoor dat je minstens drie kaarten hebt voor elke rol. Laat de leerlingen willekeurig een indexkaart trekken. Laat de leerlingen dan samenkomen met klasgenoten die dezelfde stakeholderkaart hebben. Die kleine groepjes leerlingen moeten zich in de positie van de hun toegewezen belanghebbende verplaatsen en de argumenten formuleren die ze in een klassikaal debat over het onderwerp zullen presenteren. Als het tijd is om te debatteren, presenteert elke belanghebbende zijn of haar standpunt. Na de presentaties kan de hele klas meedoen door vragen te stellen aan de individuele belanghebbenden. Uiteindelijk beslissen de leerlingen welke kant van het debat - de voorstander of de tegenstander - het sterkst is. Uitbreidingsactiviteit Als de leerlingen vertrouwd zijn met de debatvorm van een rollenspel, kunt u een handvol vragen ter discussie stellen. De leerlingen beslissen welke belanghebbenden moeten worden vertegenwoordigd in een debat over elke vraag. Vervolgens krijgt elke leerling een vraag toegewezen. Leerlingen die dezelfde vraag toegewezen krijgen, komen samen. Elk beslist (of trekt een kaart om te bepalen) welke belanghebbende ze zullen vertegenwoordigen. De leerlingen onderzoeken de vraag vanuit het perspectief van de hun toegewezen belanghebbende. De groepjes houden hun eigen debatten om te oefenen. Daarna presenteert elk groepje zijn debat aan de klas. De leerlingen beslissen welke belanghebbenden de sterkste argumenten naar voren brachten.


1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page