top of page
 • rainboweurope20

Lesplan 2 ICEBREAKING

Doelgroep

Middelbare scholieren van 15-18 jaar. Voorkennis over het behandelde onderwerp is niet vereist


Duur

2 lessen (elk 60 minuten)


Leeromgeving

Binnen - klaslokaal


Verwachte leerresultaten

 • het vertrouwen in zichzelf en anderen te vergroten

 • Sociale remmingen onder groepsleden verminderen

 • Totstandbrenging van een gemeenschappelijke taal

 • Luistervaardigheden ontwikkelen


Onderwerpen

cyberpesten, kennis, reflectie, kritische houding Beschrijving van de methode

Tijdens de vergaderingen wordt een actieve methode gebruikt. Geen ex-cathedra vergaderingen, maar boeiende activiteiten om studenten ervaringen uit de eerste hand en uit de praktijk te laten opdoen. Dynamische activiteiten laten de deelnemers de inhoud op een nieuwe, andere en betrokken manier ervaren. Lessen gebaseerd op het delen van persoonlijke ervaringen, emoties en sensaties stellen de studenten in staat dieper te begrijpen en zich te concentreren op de behandelde concepten en onderwerpen. De studenten worden gestimuleerd om inhoud te produceren. Gereedschap / Materialen / Middelen

Computer, video's, drukwerk, pennen, papieren en post-it's


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

Om gevoelige onderwerpen zoals pesten te kunnen behandelen, is het nodig een vertrouwensrelatie met de leraar op te bouwen, maar vooral vertrouwen en samenwerking tussen de jongeren te creëren door ijsbreekactiviteiten. De volgende activiteiten zijn bedoeld om jongeren te laten samenwerken, het onderwerp op informele wijze te introduceren en tot nadenken aan te zetten. Les 1: IJsbrekende spelletjes: PULSES: Een spel om op elkaar afgestemd te raken en harmonie in de groep te vinden (5min)

In een cirkel, ogen gesloten, handen op de schouders van de buren. De eerste begint met het loslaten van een impuls met de handen die door de hele kring moet worden doorgegeven totdat hij terugkeert naar het beginpunt. De laatste die de impuls ontvangt kan de komst van de impuls vocaal uitspreken. COLOMBIAANSE HYPNOSE: Het helpt om de focus op de ander te houden door je te identificeren met het andere lichaam. (10min)

Verdeel de groep in paren. Elk paar beslist wie speler A is en wie speler B. Speler A is de hypnotiseur die zijn handpalm naar voren houdt, vingers rechtop, op een afstand van 20 tot 40 centimeter van het gezicht van de ander, die dan als gehypnotiseerd is en zijn gezicht constant op dezelfde afstand van de hand van de hypnotiseur moet houden, haarlijn gelijk met haar vingertoppen, kin min of meer gelijk met de basis van haar handpalm. De hypnotiseur start een reeks bewegingen met haar hand, op en neer, rechts en links, achteruit en vooruit... de partner moet zijn lichaam op alle mogelijke manieren verdraaien om dezelfde afstand tussen gezicht en hand te bewaren, zodat gezicht en hand parallel blijven. Na enkele minuten wisselen de twee spelers van rol. Na nog enige tijd kunnen beiden een hypnotiserende rechterhand uitsteken, waarbij ze tegelijkertijd leider en volger worden.De posities worden steeds ongebruikelijker. Zorg er altijd voor dat de deelnemers zich op hun gemak voelen en zich veilig voelen bij de oefening. DE MUUR VAN DE THOUGHTS - BRAINSTORMING: (10 min)

De leerkracht schrijft een aantal woorden in verband met sociale media en cyberpesten op post-it briefjes en plakt ze op de muur. De leerlingen moeten voor elk woord de dingen zeggen die in hen opkomen. WAAROM NIET? (5+10 min)

De oefening laat de deelnemers beslissen wat ze over zichzelf willen delen. Vervolgens leggen ze uit en bespreken ze de criteria die elke persoon gebruikte om te beslissen wat ze over zichzelf zouden delen. Aan het eind van de discussie proberen de leerlingen te begrijpen of wat ze hebben gezegd voldoende is om echt te laten zien en te beschrijven hoe ze zijn. De nadruk ligt op de kracht van de woorden die al dan niet worden gebruikt, ook online (een vraag om deze reflectie te stimuleren zou kunnen zijn: "Als ik je profiel op sociale netwerken bekijk, ken ik je dan echt?"). ALGORITHM (15 min)

Vraag de leerlingen een 3X3 rooster te tekenen op een papier


 • Elke student schrijft 3 persoonlijke interesses op een post-it briefje en geeft het aan de trainer.

 • De trainer leest alle door de groep geschreven belangen, zonder dezelfde te herhalen, en voegt zelf andere belangen toe die niet waren geschreven.

 • elke keer dat de leerlingen zich herkennen in de gelezen belangstelling, kleuren ze een vakje in op het rooster

 • De winnaar is degene die de grill het eerst helemaal zwart maakt.

Reflectie:

 • De trainer vraagt de leerlingen: "Wat heeft deze activiteit te maken met het Net?" en verzamelt hun antwoorden, waarbij hij hen uitnodigt het te proberen, zonder angst om te falen.

 • Uitleg van de trainer om het onderwerp van het social media algoritme te introduceren:

- dit spel biedt een beperkte kijk, het zou niet anders kunnen: je bent niet in staat om alles van iedereen te weten. Hetzelfde gebeurt met de online gepubliceerde inhoud: Ik kan niet alle inhoud van het net zien, ik zie alleen wat mij interesseert. Dit heeft ook risico's... Welke? (vraag de studenten) - Ik zou in veel verschillende dingen geïnteresseerd kunnen zijn, maar als het internet me alleen dingen voorstelt waarvan het overtuigd is dat ik erin geïnteresseerd ben (aan de hand van het algoritme van onze activiteiten online), ga ik ze missen! Het resultaat is een "bubbel" die gekenmerkt wordt door weinig diversiteit, ik word passief in het gebruik van de online inhoud (ik ga naar binnen en scroll door de feed) en mijn interesses dreigen plat te worden. - We delegeren de keuze van de inhoud die we online zien aan het algoritme van de sociale media; ook mode en trends worden vandaag bepaald door het algoritme (dat je voorstelt wat het denkt dat je leuk zou kunnen vinden, ook op basis van wat de meerderheid van de mensen zoals jij leuk vindt). CONCLUSIE (5 min):

- Als we passief op het internet blijven, groeien we niet! - Om uit de bubbel te komen moet je goed communiceren. Communiceren is delen → Ik kan ook communiceren via de foto's en video's die ik post. Les 2: DE RODE LIJN (10 min) Het delen van ervaringen om elkaar beter te leren kennen en het ijs te breken.

Op de grond wordt een rechte lijn getrokken. De leerlingen staan rechts en links van de lijn opgesteld. Als de vraag voor hen relevant is, naderen ze de lijn en keren dan terug naar hun plaats. De leraar zegt: "benader de rode lijn die..." en formuleert een ervaring als: - die een broer heeft - die aan sport doet - die kan zwemmen - die in de stad woont - werd boos op een partner - zich verbaal aangevallen heeft gevoeld door een schoolvriend - heeft zich de laatste tijd eenzaam gevoeld Uw verhaal delen: een video bekijken (5 min)

https://www.youtube.com/watch?v=9f8liieRepk Dit is een fragment uit de film "Freedom Writers": Via woorden bevestigen leerlingen hun aanwezigheid in de wereld, herstellen de dialoog met zichzelf en anderen. EMOJI: (10 min)

De leerlingen worden verdeeld in groepjes van 4/5 personen. Elke leerling krijgt een vel papier met een afdruk van whatsapp emoji.

Iedereen heeft een paar minuten om 5 pictogrammen te kiezen die gedachten over zichzelf beschrijven. Om de beurt moeten de andere klasgenoten in de groep interpreteren wat ze zien. Aan het eind wordt er vergeleken. Reflectie: - is het ooit gebeurd - ook met alleen maar woorden - om dingen anders te interpreteren dan de werkelijkheid? - wat gaat er volgens jou verloren in een chat?

 • Expressie, non-verbale communicatie...

 • de situatie die de ander ervaart

 • wat de andere persoon "van binnen" heeft, zijn/haar gemoedstoestand ....

dus→ kies zorgvuldig de woorden die we zeggen, denkend aan de persoon tegen wie we ze zeggen AVATAR VAN WOORDEN: Identiteit en relatievorming (30 min)

- Elke leerling wordt gevraagd de 5 woorden die anderen het vaakst over hem/haar zeggen (ouders, familie, vrienden, leraren, coaches...) en de 3 woorden die hij/zij het vaakst over zichzelf zegt, te bedenken en op papier te zetten. Dit kunnen woorden zijn die betrekking hebben op kwaliteiten of eigenschappen van de persoon (lui, traag, oplettend, grappig...). - Elke leerling krijgt een LEGO 4+ kit en op de stenen herschrijven ze de woorden die ze eerder bedachten. - Elke leerling bouwt zijn/haar eigen avatar gemaakt van woorden

Reflectie: - de woorden die anderen tegen me zeggen zijn toch een deel van me. - de woorden die anderen over mij zeggen zijn nog steeds een deel van mij - ben je het ermee eens? → zelfs als we zeggen dat het ons niet kan schelen, houden onze hersenen er automatisch rekening mee en dat beïnvloedt ons (je bent een mislukkeling, je zult het nooit halen! zal dat waar zijn? misschien overtuig ik mezelf ervan dat het zo is!) - Pas op voor het gebruik van willekeurige woorden... ze kunnen gevolgen hebben voor de ander die we niet verwachten; ze kunnen een deel van hen worden. We gebruiken vaak woorden zonder aan de gevolgen te denken, we gebruiken beledigingen die uit vriendschap worden uitgesproken... maar pas op! CONCLUSIE (5 min):

een video bekijken (1:30 min) https://www.youtube.com/watch?v=4CKzzlfzkOc Dit is het fragment uit de film "C'est la vie" en toont het belang van het schrijven van een correct bericht op een chat.

 • De woorden die we met weinig respect gebruiken komen vaak voort uit onze oppervlakkige kennis van de ander...laten we dieper gaan!

Bronnen

n.b.


Evaluatie (voor de beoordeling)

n.b.


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

Deze activiteit mag worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, met vermelding van de bron.

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page