top of page
  • rainboweurope20

Evalueer de geloofwaardigheid van online bronnen


Activiteit/les titel

Evalueer de geloofwaardigheid van online bronnen


Doelgroep

Middelbare school of middelbare school studenten


Duur

90 minuten


Leeromgeving

Klas


Verwachte leerresultaten

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen..: Sleutelvragen gebruiken om een artikel te evalueren en te bepalen of de bron geloofwaardig is. Beantwoord de volgende essentiële vragen:

  • Hoe kan ik inhoud evalueren om ervoor te zorgen dat deze geloofwaardig is?

  • Waarom is het belangrijk de bron van een bericht te kennen?

  • Waarom is het belangrijk de doelstellingen van een boodschap te begrijpen?

Begrijp dat niet alles wat zij lezen of zien van een geloofwaardige bron afkomstig is. Het is belangrijk de geloofwaardigheid van verschillende soorten media te evalueren voordat je ervoor kiest de inhoud ervan te geloven of ze met anderen te delen.


Onderwerpen

ICT, moedertaal, leren van vreemde talen


Beschrijving van de methode

n.b.


Gereedschap / Materialen / Middelen

Computer met internettoegang (voor elke leerling of per team van leerlingen) De activiteit kan individueel of in kleine groepen worden uitgevoerd; sommige stappen kunnen worden uitgevoerd met pen en papier in plaats van op een computer.


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

Inleiding Geloofwaardige inhoud is geloofwaardig en betrouwbaar. Telkens wanneer u het internet gebruikt, is het belangrijk om bronnen te beoordelen op geloofwaardigheid zodat u niet misleid wordt door valse informatie. In elk type inhoud dat je online ziet en leest, zitten aanwijzingen over geloofwaardigheid. Er zijn vijf belangrijke W-vragen die u zich kunt stellen wanneer u een nieuw onderwerp onderzoekt of de geloofwaardigheid van een artikel beoordeelt: Wie heeft het artikel geschreven? Wat is het standpunt van de auteur? Wanneer is het artikel geschreven? Waar haalt de auteur zijn informatie vandaan? Waarom heeft de auteur dit geschreven? Gebruik de vijf W's om de geloofwaardigheid van een online artikel te beoordelen. Stap 1 Open een nieuw browsertabblad en zoek een onderwerp naar keuze of een onderwerp dat je leraar je toewijst. Je onderwerp kan gaan over actuele gebeurtenissen, geschiedenis, wetenschap, je favoriete boek of film, of iets anders. Bekijk een paar van de zoekresultaten, en selecteer een kort artikel. Kopieer het artikel van de website en plak het in je document. Als het artikel lang is, kopieer dan alleen de eerste paar alinea's. Om snel terug te keren naar het oorspronkelijke artikel kunt u een link naar de website in uw document opnemen. Stap 2 Soms is het duidelijk dat een website je iets wil laten doen, zoals op een link klikken, een product kopen of je persoonlijke informatie delen. Maar meestal is het niet zo eenvoudig om te bepalen of een bron geloofwaardig is of niet. Soms kan online inhoud geloofwaardig lijken - het kan een indrukwekkende lay-out hebben of er professioneel uitzien, maar het kan geschreven zijn door iemand die niet veel over het onderwerp weet. Om het beantwoorden van de vijf W-vragen en het evalueren van je artikel te vergemakkelijken, maak je een tabel in je document. Maak een tabel met twee kolommen en vijf rijen. Typ in de linkerkolom van de tabel de vijf W-vragen (zie de inleiding). Laat de rechterkolom voorlopig leeg. Stap 3 - Beantwoord "Wie?" en "Wat?". Door de betrouwbaarheid en het standpunt van de auteur te evalueren, kunt u zijn algemene geloofwaardigheid bepalen. Het standpunt van een auteur is zijn houding ten opzichte van datgene waarover hij schrijft. Vraag om te beginnen wie het artikel heeft geschreven en of de auteur een betrouwbare bron van informatie is. Doe dit door op internet te zoeken naar de auteur. Probeer meer te weten te komen over wie hij is, andere artikelen die hij heeft geschreven of waar hij werkt. Als de auteur niet naar voren komt in een zoekopdracht op internet, kan dat een waarschuwing zijn dat de auteur verzonnen en niet geloofwaardig is. Als de persoonlijke of professionele geschiedenis van de auteur wijst op een bepaalde vooringenomenheid, kan dat de geloofwaardigheid van het artikel aantasten. Als u de auteur van uw artikel niet kunt vinden, kijk dan naar de website waarop het staat, of evalueer de organisatie die het heeft gepubliceerd. Schrijf alle informatie over wie het artikel heeft geschreven in de Wie-rij van je tabel. Denk vervolgens na over de houding van de auteur ten opzichte van zijn onderwerp. Wat is hun standpunt? Presenteert de auteur correcte feiten op een onbevooroordeelde manier? Of lijkt de auteur partij te kiezen voor dit onderwerp? Als de auteur sterk voor of tegen een onderwerp is, kan zijn vooringenomenheid de geloofwaardigheid van het artikel aantasten. Schrijf je observaties over wat de auteur zegt in de Welke rij van je tabel. Stap 4 - Antwoord op "Wanneer?", "Waar?" en "Waarom?". Het beantwoorden van de vragen wanneer, waar en waarom vertelt je of de informatie in het artikel actueel en nauwkeurig is, en of het doel van het artikel is te informeren of te overtuigen. Zoek om te beginnen uit wanneer uw artikel is geschreven. De publicatiedatum kan in het artikel zelf staan, of elders op de website. Is het artikel recent? Zo niet, is de inhoud nog steeds relevant, of is het verouderd? Informatie verandert voortdurend, dus zelfs een artikel van een paar jaar oud kan gegevens bevatten die nu onjuist zijn, of ideeën die niet langer relevant zijn. Schrijf je observaties over wanneer het artikel is geschreven op in de rij van je tabel. Probeer vervolgens te ontdekken waar de informatie van het artikel vandaan komt. Bevat het artikel citaten, zoals voetnoten, die de bronnen van de informatie vermelden? Heeft het links naar zijn bronnen of naar verzamelde gegevens over het onderwerp? Kun je soortgelijke beweringen vinden in andere bronnen? Zoek op internet om de beweringen in het artikel te verifiëren. Als andere geloofwaardige bronnen soortgelijke beweringen doen of als je gegevens kunt vinden die het artikel ondersteunen, is het wellicht betrouwbaar. Als je de informatie in het artikel niet kunt verifiëren op andere websites of in andere bronnen, is het artikel misschien niet geloofwaardig. Schrijf je observaties over waar de auteur zijn informatie vandaan heeft in de waar-rij van je tabel. Probeer tenslotte vast te stellen waarom de auteur het artikel heeft geschreven. Schrijft de auteur om u te informeren over een belangrijk onderwerp? Of is het artikel bedoeld als amusement en niet als informatiebron? Een roddelrubriek over een beroemdheid, bijvoorbeeld, kan eerder geruchten dan feiten bevatten. Of probeert de auteur u over te halen tot een bepaalde actie? Een artikel kan bijvoorbeeld proberen om u op een link te laten klikken, persoonlijke informatie te geven of een aankoop te doen. Dit is een aanwijzing dat het artikel misschien niet geloofwaardig is. Schrijf je ideeën over waarom de auteur het artikel heeft geschreven in de Waarom-rij van je tabel. Stap 5 - Bepaal of uw bron geloofwaardig is Voeg een nieuwe rij toe aan je tabel en schrijf "Is het artikel geloofwaardig? " Er is misschien geen duidelijk antwoord op de vraag naar geloofwaardigheid. Om de algemene geloofwaardigheid van je artikel te bepalen, kijk je naar je tabel en bekijk je je observaties over wie, wat, wanneer, waar en waarom. Denk na over de meest en minst betrouwbare delen van het artikel. Denk je, gezien al je observaties, dat het artikel dat je hebt gekozen geloofwaardig is? Schrijf je beslissing op in de laatste rij van je tabel. Schrijf vervolgens een zin of twee over hoe je tot je besluit bent gekomen. Wrap-up Sommige dingen die je leest of ziet op het internet zijn duidelijk waar of onwaar. Maar de meeste informatie zit er ergens tussenin. Zorg ervoor dat u de geloofwaardigheid beoordeelt van alles wat u online leest of ziet. En sta altijd even stil bij de geloofwaardigheid voordat u inhoud met anderen deelt. Door de vijf W's te gebruiken om online informatie stap voor stap te evalueren, kunt u beslissen of u een bron moet vertrouwen. Weten hoe je verschillende soorten inhoud moet beoordelen en de geloofwaardigheid ervan bepalen, is een waardevolle vaardigheid voor je opleiding en je persoonlijke en professionele leven. Als je informatie aandachtig leest en er kritisch over nadenkt, word je een betere deelnemer en burger die actuele gebeurtenissen en historische kwesties doordacht kan evalueren. Wanneer je geloofwaardige bronnen gebruikt, vergroot je je eigen geloofwaardigheid. Tips voor de leraren

De intro en de Wrap-up delen van de les duren elk ongeveer 5 minuten; voor alle andere stappen is de aanbevolen duur 15 minuten. De activiteit kan door de leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes worden uitgevoerd, op de computer of met pen en papier. Deze activiteit kan worden uitgevoerd met een tekst (of teksten) die door de leraar wordt geselecteerd. Dit zou volledige controle mogelijk maken over de inhoud waarmee de leerlingen zullen werken. Bovendien zouden teksten die aan bepaalde (ecologische, historische of andere) problemen zijn gewijd, leerdoelen mogelijk maken die verder gaan dan de evaluatie van de geloofwaardigheid van bronnen en interdisciplinaire verbanden kunnen leggen. De leerkracht kan de stapsgewijze beschrijving afdrukken en de leerlingen de gelegenheid geven de activiteit in hun eigen tempo te doorlopen (geschikt voor oudere leerlingen), of hij/zij kan de voortgang volgen en elke stap aan de klas voorstellen (geschikt voor jongere leerlingen). De docent moet tijdens de uitvoering bij de deelnemers nagaan hoe zij de stappen doorlopen. Hij/zij moet deelnemers/teams ondersteunen die de taken niet op tijd aankunnen. maar houd de timing in overeenstemming met het plan om het geplande werk te voltooien.


Feedback & beoordeling

Het hoofddoel van deze activiteit is de deelnemers te helpen hun eigen vragen te formuleren om de geloofwaardigheid van een bron te beoordelen. De aanbevolen beoordeling is via een gestuurde discussie aan het eind van de sessie, die de deelnemers helpt na te denken en te delen wat zij hebben geleerd bij de uitvoering van die activiteit. Voor deze aanpak zou een checklist van vaardigheden en concepten een nuttig instrument zijn voor de opvoeder. Een dergelijke checklist kan worden gebruikt om de discussie in goede banen te leiden en de deelnemers te helpen nadenken over wat zij hebben geleerd.


Evaluatie (voor de beoordeling)

Niet beschikbaar voor deze activiteit


Intellectuele eigendomsrechten / Oorsprong van de activiteit

Het prototype van dit hulpmiddel is afkomstig van de website voor toegepaste digitale vaardigheden. Deze activiteit mag gekopieerd, verspreid, gewijzigd en niet-commercieel gebruikt worden.

1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page