top of page
 • rainboweurope20

Begrijpen en oplossen van conflicten in de onderwijsomgeving


Author: Lect.univ. Elena-Ancuța Santi

Valahia University of Targoviste


Titlul activității / lecției

Înțelegerea și rezolvarea conflictelor în mediul educațional


Grup țintă

Elevi învățământ liceal


Durată

2 lecții


Mediu de învățare

Sală de clasă


Obiective

 • Să definească conflictul și să identifice contextele și sursele generatoare de conflicte;

 • Să recunoască emoțiile și trăirile resimțite în situații de conflict;

 • Să identifice consecințele conflictelor asupra relațiilor interpersonale, asupra climatului de grup, asupra productivității și eficienței în activități, dar și la nivel individual psihic;

 • Să identifice strategii rezolutive și moduri în care se poate realiza „pozitivarea” unui conflict (transformarea lui într-o oportunitate de dezvoltare);

 • Să aplice, în context practic (studiu de caz), strategiile de rezolvare a conflictelor.


Discipline de studiu și teme abordate

Consiliere și orientare, educație interculturală, educați civică, educație socială, psihologie, sociologie, Competență în mass-media Rezolvarea de conflicte


Metode

conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, studiul de caz, dezbaterea, reflecția, introspecția, problematizarea, jocul de rol


Instrumente / Materiale / Resurse

Prezentare PowerPoint laptop, video-proiector, post-it-uri, foi flip-chart, marker, bandă adezivă, plic, cutie


Descrierea detaliată, în pași, a activității

Activitatea va debuta cu un scurt moment introductiv, în care, pentru a „sparge-gheața” și pentru crearea unui climat securizant, pozitiv, dar și pentru a se cunoaște mai bine participanții, se va utiliza jocul: „Cuvântul-surpriză” (Anexa 1): Fiecare membru din grup primește un bilețel, pe care va scrie un cuvânt la care se gândește în acel moment. Bilețelele vor fi îndoite și puse într-o cutie. Fiecare participant va extrage un bilețel și trebuie să se prezinte folosind cuvântul de pe bilețel în fiecare propoziție. După acest moment, elevii sunt rugați să exprime, într-un singur cuvânt, care sunt așteptările lor față de activitatea care urmează. Toate cuvintele se vor nota pe o foaie de flipchart. Se anunță titlul activității – Înțelegerea și rezolvarea conflictelor în mediul educațional - și obiectivele propuse, precizând, totodată, câteva reguli necesare pentru buna desfășurare a întâlnirii: îi respectăm pe ceilalți, ne implicăm, nu criticăm opiniile celorlalți etc. Participanții sunt rugați să dea o definiție personală termenului de „conflict”, după care sunt invitați să urmărească un material teoretic cu referire la „rezolvarea de conflicte” (ppt 1 – 20 min.). În material vor fi prezentate: definiția conflictului, cauze care stau la baza apariției conflictelor, tipuri de conflicte, stadiile de escaladare a unui conflict, strategii rezolutive și moduri în care se poate realiza „pozitivarea” unui conflict, adică transformarea lui într-o oportunitate de dezvoltare. De asemenea, se precizează faptul că, uneori, ambele părți implicate în conflict pot avea dreptate, în funcție de perspectiva din care privesc lucrurile, iar pentru demonstrarea acestui fapt 2 participanți sunt rugați să se așeze față în față, în timp ce se așază între ei cifra 6 sau litera M. Se accentuează importanța comunicării în procesul de rezolvare de conflicte, precum și al ascultării active și al empatiei. În continuare se propune jocul de rol „The orange negotiation” (Anexa 2): grupul se împarte în două echipe, „A” și „B”, fiecare echipă primește un scenariu în care membrilor li se explică de ce trebuie să cumpere acest fruct special (ultimul existent dintr-o specie foarte rară). Ei vor negocia, aducând argumente în favoarea cauzei lor, până când vor colabora (vor găsi soluția de tip „win-win”) și fiecare grup va primi resursa de care are nevoie. La sfârșit vor fi întrebați cum s-au simțit în timpul jocului, dacă au trăit emoții negative și de ce, dacă a existat un conflict, dacă ar proceda altfel acum, ce au învățat în timpul acestui exercițiu etc. Participanții sunt rugați să se grupeze câte 4 sau 5 și să extragă un bilețel din plic. Pornind de la ideea scrisă pe bilețel, trebuie să construiască un „caz”, respectând condițiile enumerate în prezentarea nr. 2. Rezolvarea conflictului se va realiza utilizând metoda studiului de caz. Se prezintă un scurt material teoretic despre metoda studiului de caz (ppt 2 – 10 min.) și se propune spre dezbatere un studiu de caz din mediul educațional, iar participanții sunt solicitați să rezolve situația conflictuală, aplicând informațiile însușite în cursul activității. Se discută soluțiile identificate de ei.


Feedback & evaluare

În finalul activității vor fi solicitați să ofere un feedback sub forma unei idei cu care pleacă din această activitate.


Evaluare (pentru notare)

Nu este cazul


Drepturi de proprietate intelectuală (IPR) / Originea activității

Această activitate poate fi copiată, distribuită, modificată și utilizată cu scopuri necomerciale și cu precizarea sursei.


Anexa 1 - "Cuvântul surpriză

 • Scop: diminuarea/eliminarea barierelor generate de noul mediu și de partenerii necunoscuți; cunoașterea numelor participanților (intercunoaștere); detensionarea atmosferei și crearea unui climat securizant din punct de vedere afectiv.

 • Descriere: Fiecare membru din grup primește un bilețel, pe care trebuie să scrie un cuvânt. Bilețelele vor fi îndoite și puse într-o cutie. Fiecare participant trage un bilețel și trebuie să se prezinte folosind cuvântul de pe bilețel în fiecare propoziție.

 • Materiale necesare: bilețele, pixuri, cutie.

Anexa 2 – "The Orange Negotiation”

 • Scop: fixarea informațiilor / cunoștințelor noi referitoare la negociere, ca tehnică de rezolvare de conflicte; identificarea soluțiilor de tip „win-win”; gestionarea emoțiilor și explorarea trăirilor resimțite în timpul „conflictului” jucat.

 • Descriere: Grupul este împărțit în două echipe, „A” și „B”. Facilitatorul joacă rolul lui Mandez, singurul deținător al unei portocale dintr-o specie foarte rară (Portocala Mandezină). Fiecare echipă va primi un scenariu în care i se explică de ce trebuie să obțină fructul special. Ei își vor desemna un reprezentant/purtător de cuvânt, care va negocia cu Mandez. Din instrucțiunile primite, grupul „A” află că au nevoie de coaja portocalei, pentru a extrage o substanță necesară în crearea unei componente nucleare importantă; grupul „B” află că au nevoie de pulpa de portocală pentru a crea un ser care să protejeze mamele însărcinate de o boală mortală. După ce negociază cu Mandez, echipele au ocazia să negocieze între ele. În cadrul negocierii își vor da seama că fiecare echipă are nevoie de o altă componentă a portocalei și, colaborând, vor rezolva satisfăcător problema.

 • Materiale necesare: o portocală.

Anexa 3 – Posibile teme (situații conflictuale) care pot fi rezolvate utilizând metoda studiului de cazAnexa 4 – Fișă Rezolvarea unui conflict2 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page