top of page
  • rainboweurope20

Schrijf je manifest op!

Schrijf je manifest op!


Activiteit/les titel

Schrijf je manifest op!


Relevante link


Doelgroep

Leeftijd van de studenten: 13-15 jaar De leerlingen werken in kleine groepjes (3-5 leerlingen), volgens een heterogene samenstelling (geslacht, minderheden, ongemotiveerden, migranten...). We behouden dezelfde groepen uit Lesplan 2: Het vernietigen van vooroordelen. Duur

90 minuten


Leeromgeving

Binnen Er is een grote ruimte nodig, zodat groepen op gescheiden plaatsen kunnen werken zonder elkaar te storen.


Verwachte leerresultaten

Na de uitvoering van deze activiteit kunnen de leerlingen

  • Kritisch denken ontwikkelen

  • Creatief schrijven en figuurlijk taalgebruik oefenen

  • Zich inleven in specifieke sociale situaties om groepsoplossingen te genereren

  • Meningen en voorstellen verwoorden

Onderwerpen

Literatuur, Grammatica, Burgerlijke waarden Haatzaaien, kunst maken


Beschrijving van de methode

Groepsdiscussie, probleemoplossende activiteiten, verhalen vertellen


Gereedschap / Materialen / Middelen

Schrijfmateriaal


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

De leerlingen werken in groepjes. We raden hen aan te blijven werken met hetzelfde soort haatzaaiende uitspraken als in Lesplan 2: Vooroordelen vernietigen. 1. De docent legt de leerlingen uit wat een Manifest is: betekenis, structuur, doelen, tips en beroemde voorbeelden (zie het Catalaanse voorbeeld ppt, of https://en.wikipedia.org/wiki/Manifesto voor de definitie). Dit onderdeel kan voorafgaand aan de les door de leerlingen worden onderzocht en zij kunnen hun bevindingen rapporteren, terwijl de leraar de presentaties modereert. 2. Leerlingen verzamelen het materiaal uit Lesplan 1:Woordwolk en 2:Vooroordelen vernietigen en selecteren bruikbare woordenschat, trefwoorden, vragen en oplossingen; 3. Daarna gaat elke groep aan de slag om in eigen woorden de definitie van hun eigen Manifest op te schrijven. De tekst moet kort zijn (niet meer dan een halve bladzijde); 4. Leerlingen formuleren een oproep tot actie: maak 5 effectieve en opmerkelijke slogans om hate speech te melden en mensen aan te moedigen veranderingen door te voeren; 5. De leerlingen sommen zinnen op met behulp van anaforen om ze ritme en een specifieke structuur te geven. De zinnen moeten "dingen om te melden" en "dingen om voor te stellen" uitdrukken; 6. Ten slotte voegen de leerlingen al het geschreven materiaal samen en ontwerpen ze hun uiteindelijke Manifest.


Bronnen

n.b.


Feedback & beoordeling

Voortdurende beoordeling op brainstormen, schriftelijke uitdrukking en actief luisteren. Observatietechnieken: dagboek/dagboek Gesloten vragenlijsten


Evaluatie (voor de beoordeling)

n.b.


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

Voorbeelden van manifesten:

CC BY NC 4.0 Naamsvermelding: Deze activiteit is voorbereid door CEPS PROJECTES SOCIALS in het kader van het RAINBOW-project. De activiteit kan worden gekopieerd, herverdeeld, geremixt, getransformeerd en uitgebreid voor educatieve doeleinden. Niet commerciële verspreiding.

2 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page