top of page
  • rainboweurope20

Vooroordelen vernietigen!

Vooroordelen vernietigen!


Activiteit/les titel

Vooroordelen vernietigen!


Relevante link


Doelgroep

Leeftijd van de studenten: 13-15 jaar De studenten werken in kleine groepen (3-5 studenten) in een heterogene samenstelling (geslacht, minderheden, ongemotiveerden, migranten...). Duur

60 minuten


Leeromgeving

Binnen Er is een grote ruimte nodig, zodat groepen op gescheiden plaatsen kunnen werken zonder elkaar te storen.

Verwachte leerresultaten

Na de uitvoering van deze activiteit kunnen de leerlingen

  • Interne vooroordelen en dagelijkse standpunten over haatzaaien herkennen;

  • Definieer en stel vragen aan zichzelf om meer te weten te komen;

  • Om wat onderzoek te doen op het internet op zoek naar statistische gegevens

  • Een infographic ontwerpen

Onderwerpen

Hedendaagse Geschiedenis, Statistiek (wiskunde), Kunst&Design Haatzaaien, kunst maken Beschrijving van de methode

Onderzoeksproject


Gereedschap / Materialen / Middelen

Tablets, webtoegang, projector www.canva.com voor infografiesjablonen Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

1. Verdeel de klas in kleine groepjes, volgens verschillende soorten haatzaaien (bijvoorbeeld: body shaming, vrouwenhaat, tegen imigranten, tegen minderheden, enz.) 2. In een grote kring, zittend op de grond, denkt elke leerling na over en vertelt een eigen ervaring wanneer hij/zij een kwetsende opmerking of gedraging (haatzaaien) heeft gedacht of geuit zonder zich bewust te zijn van het belang ervan. Bovendien moet hij/zij zichzelf een oplossing/advies geven om dit in de toekomst te vermijden. Andere leerlingen kunnen hieraan bijdragen met hun mening. 3. Terugkomend in de kleine groepjes vatten de leerlingen de vorige opmerkingen samen die nuttig zijn voor hun categorieën, en schrijven ze een lijst op van vragen en informatie die ze willen weten over de haatzaaierij in hun stad, land... 4. De leerlingen doen onderzoek op internet en proberen die vragen te beantwoorden met numerieke en statistische informatie die hen helpt specifieker te zijn en chronologische en geografische vergelijkingen te maken. 5. Vervolgens werken de groepjes aan een infografisch ontwerp, door vragen en stukjes informatie te verzamelen. Ze kunnen hun tablets en de online bron canva.com gebruiken. 6. Als de leerlingen klaar zijn met hun infografieën, moeten ze die presenteren en uitleggen aan de rest van de groepen.

Bronnen

n.b.


Feedback & beoordeling

Voortdurende beoordeling op brainstormen, schriftelijke uitdrukking en actief luisteren. Observatietechnieken: dagboek/dagboek Gesloten vragenlijsten


Evaluatie (voor de beoordeling)

n.b.


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

www.canva.com © 2021 Alle rechten voorbehouden, Canva® CC BY NC 4.0 Naamsvermelding: Deze activiteit is voorbereid door CEPS PROJECTES SOCIALS in het kader van het RAINBOW-project. De activiteit kan worden gekopieerd, herverdeeld, geremixt, getransformeerd en gebruikt voor educatieve doeleinden. Niet commerciële verspreiding.

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page