top of page
  • rainboweurope20

Educatieve toolkit om haatzaaien te bestrijden en tegenverhalen op te bouwen

Taal en land van de bron

De toolkit is beschikbaar in het Engels, Italiaans, Duits, Spaans en Frans.


Titel

Educatieve toolkit om haatzaaien te bestrijden en tegenverhalen op te bouwen


Link naar de bron en/of verwijzing naar de auteurs / bron van herkomst


Type bron (video, lesplan, enz.)Educatieve toolkit


Link


Leerdoel(en)

De toolkit geeft praktisch advies en stelt activiteiten voor die tot doel hebben kritisch denken en empathie aan te moedigen en tegelijk bij de leerlingen een gevoel van verantwoordelijkheid en leiderschap te ontwikkelen.


Abstract

De toolkit stelt middelen voor om workshops te organiseren voor jongeren in zowel formele als informele settings. Het onderzoekt de volgende onderwerpen: haatzaaien, de omvang van het probleem, de impact ervan en hoe jongeren actief stelling kunnen nemen en door middel van tegenverhalen kunnen bijdragen aan het bestrijden ervan. Het eerste deel van het handboek geeft een overzicht van de activiteiten tegen haatzaaien in Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het is gebaseerd op een vergelijkend verslag over de in het kader van het project uitgevoerde studies. Het bevat ook de definitie van sleutelbegrippen, geleerde lessen, aanbevelingen en goede praktijken alsook strategieën die reeds effectief worden gebruikt om tegenverhalen te produceren met voorbeelden indien beschikbaar. Het tweede deel beschrijft een reeks praktische activiteiten die in klaslokalen of andere sociale contexten kunnen worden gebruikt.


Doel (type en leeftijd van de lerenden en andere betekenisvolle kenmerken)

Opvoeders en leerkrachten die met jongeren werken


Voor de uitvoering benodigde instrumenten en materialen

De toolkit is gratis, online beschikbaar en bevat een lijst van materialen die voor elke activiteit nodig zijn.


Sleutelwoorden

Sociale media en haatzaaien


Onderwerp en interdisciplinair / vakoverschrijdend verband

Mediageletterdheid, Stereotypen, Haatzaaierij


Timing (hoeveel tijd om het te doen?)

De toolkit geeft informatie over de verwachte tijd die voor elke activiteit nodig is.


Beschrijving

Deze educatieve toolkit is nuttig voor het organiseren van workshops voor jongeren in zowel formele als informele settings. Het behandelt de volgende onderwerpen: haatzaaien, de omvang van het probleem, de impact ervan en hoe jongeren actief stelling kunnen nemen en door middel van tegenverhalen kunnen bijdragen aan het bestrijden ervan. De toolkit geeft een definitie van tegenverhalen tegen haatzaaien en voorziet zijn lezers van Europese goede praktijken. De nadruk ligt echter op praktische activiteiten die leerkrachten gemakkelijk kunnen uitvoeren. De toolkit werd gecreëerd voor het Europese project REACT (Respect and Equality: Acting and Communicating Together) dat tot doel heeft online haatzaaien tegen te gaan. Het verenigt 12 verenigingen uit 5 verschillende Europese landen (Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).

1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page