top of page
  • rainboweurope20

Handboek over mediageletterdheid

Taal en land van de bron

Het handboek is gratis en online beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Lets en Italiaans.


Titel Handboek over mediageletterdheid


Link naar de bron en/of verwijzing naar de auteurs / bron van herkomst


Soort bron (video, lesplan, enz.)HandboekLeerdoel(en)

Het handboek over mediageletterdheid is een leidraad en een inspiratiebron voor leerkrachten die met jongeren werken op het gebied van mediageletterdheid en de manieren waarop media-inhoud hun perceptie van de werkelijkheid beïnvloedt. Het biedt enig psychologisch inzicht in de manieren waarop media-inhoud jongeren beïnvloedt, geeft een duidelijke definitie en uitleg van wat mediageletterdheid is en stelt verschillende praktische voorbeelden voor die leerkrachten in hun onderwijswerk kunnen gebruiken.


Abstract

Na een inleidend gedeelte waarin verschillende modellen worden voorgesteld die de lezer in staat stellen te begrijpen op welke manieren media-inhoud de cognitieve, psychologische en morele ontwikkeling van een persoon beïnvloedt, geeft de gids een duidelijke definitie van het begrip mediageletterdheid en legt hij het wettelijk kader uit waarbinnen leerkrachten media-inhoud kunnen gebruiken in hun onderwijswerk met leerlingen. Centraal in het handboek staan 10 praktische activiteiten die leerkrachten en opvoeders met hun leerlingen kunnen uitvoeren.


Doel (type en leeftijd van de lerenden en andere betekenisvolle kenmerken)Leraren en opvoeders die met jongeren werken aan mediageletterdheid in het formele en niet-formele onderwijs.


Voor de uitvoering benodigde instrumenten en materialen

De gids is gratis en online beschikbaar. Hij bevat een lijst van materialen die voor elke activiteit nodig zijn.


SleutelwoordenMediageletterdheid, kritisch denken, nieuwe informatietechnologie, fact checking, complottheorieën


Onderwerp en interdisciplinair / vakoverschrijdend verband

Onderwijs in mediageletterdheid


Timing (hoeveel tijd om het te doen?)

Het handboek geeft informatie over de verwachte tijd die voor elke activiteit nodig is.


Beschrijving

Het handboek over mediageletterdheid van het Europese project e-Media : Media Literacy and Digital Citizenship for All bevat richtsnoeren en middelen voor leerkrachten en opvoeders die met jongeren werken rond onderwerpen die verband houden met mediageletterdheid. Het biedt mogelijkheden voor nieuwe en innovatieve manieren om mediawijsheid met jongeren te benaderen door de belangrijke aspecten van mediawijsheid vandaag de dag toe te lichten. De nadruk ligt op praktische voorbeelden die leerkrachten en opvoeders gemakkelijk met hun leerlingen kunnen toepassen. Het handboek is gratis en online beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Lets.


Gerelateerde posts

Comments


bottom of page