top of page
  • rainboweurope20

Lesplan 3 ETHISCH NIVEAU

Doelgroep

Middelbare scholieren van 15-18 jaar. Voorkennis over het behandelde onderwerp is niet vereist


Duur

1 les (60 minuten)


Leeromgeving

Binnen - klaslokaal


Verwachte leerresultaten

  • Inzicht in het belang van taal en communicatie bij het opbouwen van relaties

  • Ontwikkeling van kritisch denken

  • Nadenken over de begrippen empathie, het delen van emoties en ethische keuzes

Onderwerpen

cyberpesten, kennis, reflectie, kritische houding

Beschrijving van de methode

Tijdens de vergaderingen wordt een actieve methode gebruikt. Geen ex-cathedra vergaderingen, maar boeiende activiteiten om studenten ervaringen uit de eerste hand en uit de praktijk te laten opdoen. Dynamische activiteiten laten de deelnemers de inhoud op een nieuwe, andere en betrokken manier ervaren. Lessen gebaseerd op het delen van persoonlijke ervaringen, emoties en sensaties stellen de studenten in staat dieper te begrijpen en zich te concentreren op de behandelde concepten en onderwerpen. De studenten worden gestimuleerd om inhoud te produceren. Gereedschap / Materialen / Middelen

Computer, video's, pennen, papieren en post-it's


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden

Video om het onderwerp te introduceren (5 min) https://youtu.be/SMzRi1-Feh4 Vraag de leerlingen na het voorstellen van het uitgangspunt (video en/of artikel) wat hen het meest opviel en of ze herkenbare situaties aantroffen. Denk vervolgens na over de vraag of de video's altijd de werkelijkheid weerspiegelen of wat andere gemeenschappelijke gedragingen zijn van degenen die getuige zijn van pesten en cyberpesten. Stel vervolgens de volgende vragen:

  • Wie zijn volgens u de actoren bij pesten en cyberpesten?

  • Waarom is het niet gemakkelijk om te reageren en op te staan tegen de "groep"?

  • Wat is volgens u het juiste gedrag en hoe kan dat in de praktijk worden gebracht?

Werkgroep: Verdeel de klas in groepen en vraag de leerlingen posters/presentaties voor te bereiden om de discussie samen te vatten met de nadruk op:

  • Aan welke tekenen kun je zien dat een grap te ver is gegaan?

  • Lijst van emoties in verband met pesten en cyberpesten

  • Wat moet je doen als je doelwit of getuige bent van pesten/cyberpesten?

Aan het eind van de activiteit wordt het werk van de verschillende groepen worden vergeleken.

Bronnen

Link naar voorgestelde video's: Feedback & beoordeling

Posters en presentatie over het onderwerp


Evaluatie (voor de beoordeling)

n.b.


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

Deze activiteit mag worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, met vermelding van de bron.

Commentaires


bottom of page