top of page
  • rainboweurope20

Capaciteitsopbouw voor inclusief onderwijs

Taal en land van de bron

Engels, gedaan door een OESO-onderzoeker in Frankrijk


Titel

Capaciteitsopbouw voor inclusief onderwijs Beleid en praktijken om alle leraren voor te bereiden op diversiteit en inclusie.


Link naar de bron en/of verwijzing naar de auteurs / bron van herkomst Brussino, Ottavia

Soort bron (video, lesplan, enz.) Onderzoek/onderzoeksrapport


Link


Leerdoel(en)

  • inclusieve onderwijsaanpak ontwikkelen;

  • inclusieve onderwijsstrategieën ontwerpen en uitvoeren;

  • een inclusieve klas te implementeren.

Abstract

Klaslokalen zijn steeds diversere plaatsen geworden waar leerlingen met verschillende achtergronden hun leerervaringen delen. Om inclusieve schoolomgevingen voor iedereen te bevorderen, is het opbouwen van de capaciteit van leerkrachten voor inclusief onderwijs een belangrijk beleidsterrein. De onderwijsstelsels moeten ervoor zorgen dat leerkrachten adequaat worden voorbereid op inclusief onderwijs en gedurende hun hele loopbaan worden ondersteund. Er moeten ook mechanismen worden ontwikkeld om meer diverse leerkrachten aan te trekken en te behouden, en om de voorbereiding en het werk van leerkrachten met betrekking tot diversiteit en inclusie te monitoren en te evalueren. Hoewel sommige van deze gebieden in het lerarenbeleid steeds meer aan bod zijn gekomen, ontbreekt het de meeste onderwijsstelsels aan alomvattende kaders voor capaciteitsopbouw op het gebied van inclusief onderwijs. Dit document brengt het beleid en de praktijken voor het opbouwen van de capaciteit van leerkrachten voor inclusief onderwijs in de OESO-landen in kaart. Vervolgens worden kernelementen en competenties gepresenteerd voor het ontwerpen en uitvoeren van strategieën voor inclusief onderwijs. Tot slot geeft het document een overzicht van een aantal beschikbare gegevens over diversiteit van leerkrachten en interventies voor inclusief onderwijs.


Doel (type en leeftijd van de lerenden en andere betekenisvolle kenmerken)

Leraren van alle schoolniveaus


Voor de uitvoering benodigde instrumenten en materialen

Niet voorzien


Sleutelwoorden

Inclusieve pedagogie, inclusief curriculum, inclusieve beoordeling


Onderwerp en interdisciplinair / vakoverschrijdend verband

Vakoverschrijdend


Timing (hoeveel tijd om het te doen?)

Niet voorzien


Beschrijving

Leraren spelen een fundamentele rol bij het bevorderen van inclusieve leeromgevingen voor alle leerlingen. Van de factoren die het meest vatbaar zijn voor beleidsverandering, hebben die met betrekking tot leerkrachten en onderwijs de grootste invloed op het leren van leerlingen (OESO, 2005[162]). Daarom is het begrijpen hoe leerkrachten inclusieve onderwijsstrategieën kunnen ontwerpen en de competenties en vaardigheden kunnen cultiveren die daarvoor nodig zijn, een belangrijke stap voordat effectieve interventies ter verbetering van inclusief onderwijs in het onderwijs worden onderzocht (zie hoofdstuk 4). Wat leerkrachten onderwijzen (curriculum), hoe zij lesgeven (pedagogie) en hoe zij het leren van leerlingen volgen (beoordeling) dragen in hoge mate bij tot het bevorderen of belemmeren van diversiteit en inclusie in de klas. Ook door de manier waarop zij kritisch denken en reflecteren, zichzelf en anderen waarnemen en hun onbewuste vooroordelen blootleggen, kunnen leerkrachten leeromgevingen ontwikkelen waar diversiteit wordt gewaardeerd en inclusie wordt bevorderd. Het beheer van een inclusieve klasomgeving, door een inclusieve taal te modelleren, micro-agressies te ontwapenen en inclusieve zitplaatsen of virtuele klasopstellingen te bevorderen, is ook essentieel voor inclusief onderwijs.Gerelateerde posts

Comments


bottom of page