top of page
 • rainboweurope20

Een korte gids voor de discussie in de klas

Taal en land van de bron

Engels


Titel

Een korte gids voor de discussie in de klas


Link naar de bron en/of verwijzing naar de auteurs / bron van herkomst

De Universiteit van Newcastle Australië Centrum voor onderwijs en leren


Type bron (video, lesplan, enz.)

Gids voorleerkrachten


Link


Leerdoel(en)

 • Een discussie kunnen opzetten

 • Om een discussie te kunnen voeren

Abstract

Discussie kan voor leerlingen een doeltreffende manier zijn om zich met kernbegrippen bezig te houden, ze toe te passen en hun probleemoplossende vaardigheden te verbeteren. Het is goed om teamwerk te bevorderen, om hogere-orde-denken uit te lokken, en het is vooral van toepassing wanneer een onderwerp complex is en/of een open einde heeft. Communicatievaardigheden ontwikkelen zich wanneer leerlingen zich uitdrukken, hun ideeën duidelijk verwoorden en luisteren naar de standpunten van anderen. Leerlingen kunnen hun eigen ideeën genereren, waarbij ze expliciet bijdragen aan hun eigen leerproces en dat van anderen. In een discussie komen meerdere verklaringen naar voren, waardoor leerlingen vragen kunnen stellen die ze misschien niet hadden gesteld als ze individueel werkten, wat hun begrip verdiept. Deze gids kan worden gebruikt voor zowel online synchrone (bijvoorbeeld met Collaborate) als face-to-face discussies.


Doel (type en leeftijd van de lerenden en andere betekenisvolle kenmerken)Leraren


Voor de uitvoering benodigde instrumenten en materialen

Niet gespecificeerd


Sleutelwoorden

Discussies, planning, hogere-orde denken


Onderwerp en interdisciplinair / vakoverschrijdend verband

Vakoverschrijdend


Timing (hoeveel tijd om het te doen?)

Niet gespecificeerd


Beschrijving

De gids bestaat uit twee delen, elk met verschillende onderdelen: Deel A: Opzetten van de discussie

 • beslissen over het doel van de discussie

 • onderzoek de achtergrondinformatie

 • de leerlingen helpen bij de voorbereiding van de discussie

 • het discussieplan voorbereiden

 • de discussieomgeving voorbereiden

Deel B: Het voeren van de discussie

 • opening van de discussie

 • de discussie gaande houden

 • Wel en niet vragen stellen

 • leerlingen aanzetten tot verschillende denkniveaus

 • afsluiting van de discussie

 • gemeenschappelijke problemen1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page