PROIECTUL

Proiectul RAIN.BOW urmărește promovarea incluziunii sociale și a valorilor pozitive prin introducerea educației și metodelor non-formale în școli.

Proiectul va aduce contribuții în domeniul educației media, prin creșterea conștiinței civice a profesorilor și elevilor și prin sensibilizarea acestora cu privire la discursurile de instigare la ură.

Relațiile pozitive dintre elevi și profesori sunt cel mai important factor care îi ajută pe tineri să reușească în parcursul lor educațional și să le garanteze o reală incluziune socială. 

Pentru a atinge acest obiectiv, în cadrul proiectului se vor dezvolta mai multe resurse, în diferite limbi, care să încurajeze și promoveze valorile comune incluzive.

Proiectul Rain.Bow, derulat între ianuarie 2020 și februarie 2023, contribuie la dezvoltarea drepturilor civile și a cetățeniei în rândul tinerilor și reprezintă un efort de incluziune între 7 instituții partenere, din 6 țări diferite.

Proiectul Rain.Bow va include:

  • O bază de date cu resurse educaționale / OER, inclusiv rapoarte și metodologia de instruire pentru elevi și profesori;

  • O campanie de promovare a Valorilor Europene Inclusive pentru elevi și tineri, creată de elevi și tineri; 

  • O serie de activități și seminarii;

  • O tabără de Valori Europene pentru promovarea incluziunii și diversității, a respectului și a schimburilor de idei dintre elevi de naționalități și religii diferite și care provin din medii diverse.

RAISE AGAINST INTOLERANCE.NEW BRIDGES ON THE WEB

# RainBowErasmusPlus

VALORI POZITIVE

_MG_6211.png

The Rain.Bow project has been founded with support from the European Commission.Its content and material reflect the views only of the authors,and the Commission cannot be held responsible for any usewhich may be made of the information contained therein.

Project code: 612131-EPP-1-2019-1-IT-EP-PKA3-IPI-SOC-IN