top of page
  • rainboweurope20

Да създадем облак от думи!

Да създадем облак от думи!Дейност / Заглавие на урока

Да създадем облак от думи!


Таргет група

Ученици на възраст 13-15 години


Продължителност

45 минути


Учебна среда

На закрито / класна стая; няма специални изисквания Очаквани резултати

  • Развитие на речников запас

  • Упражняване в активно слушане

  • Обмисляне и изразяване на обобщени идеи и мнения

Обхванати предмети и теми

граматика; гражданско образование - ценности, език на омразата; творчество


Описание на метода

Мозъчна атака, изготвяне на постер, списък с думи


Инструменти/Материали/Ресурси

Лепящи листчета (post-it), лаптоп, достъп до интернет, проектор, онлайн приложение за създаване на облак от думи: https://www.wordclouds.com/


Детайлно описание на дейностите / последователност на разделите

1. Започнете с мозъчна атака: какво знаем за езика на омразата. Помолете учениците да споделят какво са видели и/или преживели онлайн. Обобщете дискусията с кратка дефиниция( дефиниция за “език на омразата”) и няколко примера/реални случаи на използване на език на омразата. 2. След изслушване на всички мнения, всеки ученик написва на лепящо листче по 3 ключови думи и ги залепва на стената/дъската или на голям лист хартия. (Тази част може да се изпълни и с дигитално приложение - Jamborad, Sticky Notes, Notezilla или други). 3. След като всички бележки са на стената, всеки ученик избира една бележка с различни от неговите/нейните думи и ги прочита на глас.. 4. С тези думи целият клас създава облак от думи в онлайн приложение: https://www.wordclouds.com/. С това се отбелязва и крайният резултат от занятието. Обратна връзка и оценка

Наблюдение на участието на учениците през цялото време на мозъчната атака; оценка на писменото изразяване; оценка на активното слушане. Техники за наблюдения: дневник/журнал Затворени въпросници


Оценка на знанията

Не е налично


Права на интелектуална собственост (IPR) / произход на активността

https://www.wordclouds.com/Zygomatic) CC BY NC 4.0 Атрибуция: Това занятие е изготвено от CEPS PROJECTES SOCIALS в рамките на проекта RAINBOW. Занятието може да бъде копирано, споделяно, ремиксирано, трансформирано и надграждано за образователни цели. Некомерсиално разпространение.

2 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page