top of page
  • rainboweurope20

Размисли по случайЦелева група

Целева група: Ученици от 7 клас и по-големи


Продължителност

50 минути


Учебна среда

Класна стая


Очаквани резултати от обучението

Учениците разсъждават върху конкретна тема по добре обоснован начин. Разпознаваемите и понякога очевидни ситуации стават обект на задълбочено размишление.


Предмети /Обхванати теми

Социални науки


Описание на метода

Дискусии в класната стая


Инструменти / Материали / Ресурси

/


Подробно описание на описанието стъпка по стъпка на дейността / последователностите на единиците

Процес: 1: Ученикът се въвежда в темата чрез текст, филм или друга медия (евентуално се задават въпроси за първоначалните реакции или се дават редица общи въпроси за размисъл, на които те формулират отговор във фаза 5) 2: След това на учениците се дават различни случаи с прикачени въпроси за размисъл. 3. Учениците сами си записват отговорите на въпросите за размисъл. 4. Учениците разменят отговорите си в подгрупи Обратна връзка и оценка

5. Възможно разширение: учениците правят кратко обобщение и формулират отговори на редица общи въпроси, свързани с темата.


Оценяване (за целите на класирането)

/


Права на интелектуална собственост (ПИС) / Произход на дейността


0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page