top of page
  • Karpiński Z., Di Pietro G., Castaño Muñoz J. and Biagi F.

План за действие в областта на цифровото образование 2021-2027 Обобщение на общественото обсъждане

Докладът събира резултатите за възгледите на гражданите и заинтересованите страни, включително институциите и организациите от публичния и частния сектор, по въпроса за бъдещето на цифровото образование по време на пандемичната криза заради КОВИД-19, възстановителния период и в бъдеще. Базира се на събраните отговори чрез обществено обсъждане, проведено непосредствено след пандемичния период през 2020 г.


Language of the resource: Английски


Подобни публикации

Comentarios


bottom of page