top of page
  • Европейска комисия, Генерална дирекция “Образование и култура”

Младежки дейности и неформално учене в европейската образователна среда

Публикацията има за цел да обърне внимание на двата свята на формалното и неформалното образование, да подчертае как работата с младежи и неформалното учене подготвят младите хора за променящия се трудов пазар и доколко интернет и социалните мрежи са важни за младежките дейности и приобщаването.


Език на ресурса: Английски
0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page