top of page
 • rainboweurope20

План на урока 1 ЗНАНИЯ И ЕМОЦИОНАЛЕН ПЛАН - виртуалната среда

Целева група

Ученици от средното училище на възраст 15-18 години. Не са необходими предварителни познания по разглежданата тема


Продължителност

1 урок 120 минути


Учебна среда

Вътрешно - класна стая


Очаквани резултати от обучението

 • Познаване характеристиките на цифрова среда и приемане на критично отношение към качество на намерената информация.

 • Разсъждаване върху концепциите за емпатия и емоции

 • Да живеем положително в дигиталната среда, като познаваме правила и закони за защита на себе си

 • Повишаване осведомеността на учениците за „дигиталната идентичност“ и социалната грамотност

Предмети/ Обхванати теми

кибертормоз, знание, размисъл, критично отношение

Описание на метода

Методологията, използвана по време на срещите, е активна. Без срещи извън катедрата, но ангажиращи дейности, които да осигурят на учениците пряк и практически опит. Динамичните дейности ще позволят на присъстващите да преживеят съдържанието по нов, различен и ангажиращ начин. Уроците, базирани на споделяне на личен опит, емоции и усещания, позволяват на учениците да разберат по-дълбоко и да се съсредоточат върху обхванатите концепции и теми. Учениците ще бъдат стимулирани да произвеждат съдържание. Инструменти / Материали / Ресурси

Компютър, видео, печатни материали, химикалки, хартия


Подробно описание на описанието стъпка по стъпка на дейността / последователност на единиците

Част 1: Когнитивно ниво:

 • Администриране на първоначалния въпросник за проверка на знанията по/представяне на темата (10 минути) (https://docs.google.com/forms/d/1TrMmGwoh6T9ipEgwN2wAm3p4xeMwPQMydPh80jdN8F4/edit)

 • Администриране на вярно или невярно тест (10 минути)

 • Прожекция на два или повече видеоклипа по ваш избор (вижте предложените видеоклипове) или четене на статии, за да стимулирате Емоции + размишления и финална дискусия (30 минути)

Показани видеоклипове и материали, използвани по време на италиански семинари с ученици (които могат да бъдат адаптирани въз основа на националността на учениците): 1_ Марко Менгони и Паола Кортелези (известна италианска певица и актриса) Монолог за тормоза https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI 2_Gaetano Видеоклипове 1 и 2 Двата видеоклипа разказват една и съща история от две различни гледни точки. https://youtu.be/hUIwW2gpw6c https://youtu.be/wbJ7V6iKurE 3_Като отправна точка може да се използва статия за тежко събитие, свързано с темата за кибертормоза, като например: Писмото на бащата на Каролина Пикио Corriere della Sera – 16 септември 2016 г (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NiOT2wo4LfXmSQ34voqYltTE7pVbWLUp)

Размисъл (20 мин.) След като предложите видеоклиповете (или прочетете статия по темата за тормоза), помолете учениците за момент на споделяне и размисъл, като вземете следните въпроси като отправна точка:

 • Какви емоции изпитахте, докато гледахте/слушахте тази история?

 • Как мислите, че се чувстваха главните герои?

 • Защо мислите, че толкова много хора не се намесват пред тези ситуации?

 • Как да разпознаете, че една шега е отишла твърде далеч? И в този случай какво бихте направили?

Емпатия (20 минути): Сега се въвежда думата ЕМПАТИЯ. Учениците са помолени да формулират своя собствена дефиниция, като използват конкретни примери и питат в кои ситуации е по-лесно и кога е по-малко лесно да изпитват съчувствие към някого. От тях се иска да помислят кога и защо да бъдеш съпричастен е полезно/неудобно/важно. Дейността завършва с кратко видео на тема: Намерете емпатията (1 мин.) https://youtu.be/QmnJJGQ_gDw Почивка 5 мин Част 2 (25 минути) Окончателният размисъл се фокусира върху всичко, което се случва онлайн ежедневно с цел предотвратяване на кибертормоза. Автентичност в мрежата

 • Доверие и автентичност са в основата на всяка добра връзка, правило е да се живее добре в група! Дори В мрежата, тъй като там също срещаме хора.

 • В мрежата същите правила на съвместното съществуване се прилага както в нашите групи в присъствие

 • Винаги ли си искрен и автентичен дори В мрежата? Или някога сте лъгали?Показвал ли си се някога различен от това, което си?

 • Какво правите онлайн и какво офлайн? (Разлики между реална и виртуална среда)

 • Да бъдем себе си, да казваме истината, не означава да споделяме всичките си лични данни в мрежата,можем да избираме какво да споделяме и какво не!(Социален профил = виртуална лична карта)

 • Показваме само някои детайли в социалните мрежи, които сме решили да покажем

За въвеждане на темата за използването на лични данни (и изображения) в мрежата се предлага следният видеоклип:

 • „ако споделиш, вече не е твое“ (видео 1:30 мин.)

Връзка към предложени видеоклипове: https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI https://youtu.be/hUIwW2gpw6c https://youtu.be/wbJ7V6iKurE https://youtu.be/QmnJJGQ_gDw https://www.youtube.com/watch?v=eDkrOLKhj1g&ab_channel=Pepitaonlus Обратна връзка и оценка

Използвайки първоначалните въпросници и отговорите, дадени от групата, учителят може да възприеме нивото на чувствителност и осведоменост на групата за рисковете при използването на социални медии. Въз основа на дадените отговори учителят ще наблегне на определени дейности повече от други в следващите уроци


Оценяване (за целите на класирането)

n.a.


Права на интелектуална собственост (ПИС) / Произход на дейността

Тази дейност може да бъде копирана, разпространявана, модифицирана и използвана за некомерсиални цели, като се посочи източникът.

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

Kommentare


bottom of page