top of page
  • Co-produced by Eurostat and European Migration Network

Годишен доклад по въпросите на миграцията и убежището 2021 Статистическо приложение

Докладът обобщава данните от 2021 г. за мигрантите и търсещите убежище в Европейския съюз и Норвегия. Съдържа статистически данни и наративен анализ.


Language of the resource: Английски


1 преглеждане0 коментара

Подобни публикации

Bình luận


bottom of page