top of page

THE ПРОЕКТ

FRA

Theпроект RAIN.BOWt aims at promoting social inclusion and positive values through the introduction of non formal education and methods into the school education . Проектът ще генерира принос в областта на медийната грамотност, към_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf'58d_повишаване на осведомеността и омразата на учениците и учениците речи.
 

Положителните отношения между ученици и учители са най-важният фактор, който помага на младежите да успеят в технитеобразователен пъти да им гарантира реално социално включване.

За постигане на тази цел project will develop няколко ресурса на различни езици за насърчаване и насърчаване на общи приобщаващи ценности.

Този проект, осъществен междуянуари 2020 г. и февруари 2023 г, contributes to the development of civil rights and citizenship among young people and is an effort for inclusion between 7 членове партньори от 6 различни държави.

 

Проектът RAIN.BOW ще включва:
 

An educational Resource база данни/ OER, включително доклади и методология за обучение както за студенти, така и за teachers;

A campaign за насърчаване на европейските приобщаващи ценности за студенти и youngsters, направени от студенти и младежи;

Редица дейности и семинари в различни държави и градове;

A Camp за европейските ценностиза насърчаване на приобщаването и разнообразието, уважение и споделяне сред студенти от различни националности, религии и произход;

_MG_6211.png

ПОЛОЖИТЕЛЕН СТОЙНОСТИ

bottom of page